Každý export a import má svoje pravidlá a postupy, ktoré je potrebné poznať a dodržiavať, aby celá preprava mohla prebehnúť legálne a bez zbytočných komplikácií. Je dôležité rozlišovať, či ide o transport tovaru v rámci územia Európskej únie alebo mimo nej.

Rozdiel je najmä v tom, že v rámci Európskej únie funguje tzv. voľný pohyb tovaru, čo znamená, že podnikatelia na Slovensku môžu voľne transportovať tovar v rámci celej EU. Takéto prepravy nepodliehajú žiadnemu clu ani colnému konaniu, čo celý proces výrazne zjednodušuje. Neznamená to však, že napr. dovoz tovaru z Turecka nemôže prebehnúť tiež hladko, bez komplikácií a stresu. Ako teda treba postupovať, ak potrebujete zabezpečiť dovoz tovaru z Turecka?

Ako prebieha preprava tovaru z Turecka na Slovensko?

Obchodovanie s krajinami mimo územia EU sa spája s podstatne väčším množstvom administratívnych úkonov, nie je to však nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Preprava tovaru z Turecka na Slovensko má svoje postupy, medzi ktoré patrí registrácia na colnom úrade s pridelením čísla potrebného pre styk s colnými úradmi či podanie colného vyhlásenia, ktorým sa následne spúšťa colné konanie. Ak sa vám zdá proces colného konania príliš zložitý, nemusíte si robiť žiadne starosti a pokojne využite služby prepravnej spoločnosti, ktorá vás v colnom konaní dokáže zastúpiť. Preprava tovaru z Turecka na Slovensko sa vám tak výrazne zjednoduší. Kvalitní prepravcovia takúto službu bežne poskytujú.

Pri colnom procese záleží aj na tom, aký tovar z Turecka prepravujete

Veľmi podstatnou súčasťou celého colného procesu je aj samotný tovar, ktorý je predmetom dovozu. Existujú totiž niektoré výnimky, na ktoré sa dá uplatniť znížené clo, prípadne sú úplne oslobodené od jeho platenia. Je teda zásadným kritériom aj to, aký tovar z Turecka plánujete dovážať. V prípade Turecka býva od cla oslobodený napríklad priemyselný tovar alebo spracované poľnohospodárske výrobky. Naopak, alkohol a tabakové výrobky oslobodiť nemožno. Vyberte si prepravnú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dovoz tovaru z Turecka a ktorá vám bude nápomocná aj ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa dovozu tovaru z tejto krajiny.