Poistky predstavujú vo všeobecnosti elektrické súčiastky, ktoré sú zároveň aj základnými súčiastkami v každej elektroinštalácii. Ich hlavnou úlohou je ochrana elektrického obvodu pred skratovou situáciou – teda pred prúdom, ktorého výška je väčšia ako takzvaný nominálny prúd.

Zároveň predstavuje poistka najslabšie miesto v celom elektrickom obvode, pričom pri jeho preťažení sa tavný vodič pretaví a tým sa celý elektrický obvod preruší. Poistky sú dnes súčasťou mnohých elektrických obvodov elektrotechniky, ktorú bežne používame a rovnako sú súčasťou aj našich vozidiel. Viete ako vymeniť poistky v aute?

Ako to funguje?

Vo všeobecnosti existujú dva druhy poistiek – tavné poistky a tepelné poistky. Tavné poistky, ako sme už v úvode spomenuli, slúžia na otvorenie elektrického obvodu, v prípade prúdu vyššieho ako je nominálny prúd. Sú zložené z drôtov alebo vlákien a pri ich kontrole je potrebné overovať stav tavnej vložky. Tavné poistky môžeme rozdeľovať na tie s pomalou a rýchlou reakciou, v závislosti od času prepálenia tavnej vložky.

Čo sa týka tepelnej poistky, pri kontrole je dôležité stanoviť intenzitu prúdu s použitím vypínacej charakteristiky. Poistky v obvode tiež plnia funkciu odpínačov. To znamená, že pri demontáži poistky vznikne prerušenie celého elektrického obvodu. Pri výbere je potrebné vnímať aj mnohé ďalšie poddruhy poistiek a je potrebné vyberať priamo na základe vašich potrieb, či predpísaných modelov. V skratke je úlohou poistiek v aute ochrana voči prehriatu drôtov, aby nedošlo k následnému roztaveniu izolácie a vzniku požiaru.

Rovnako sa poistky rozdeľujú aj podľa veľkosti a farby (rôzne hodnoty ampérov). Podľa veľkosti rozlišujeme micro poistky, mini poistky, štandardné poistky a maxi poistky. Farby rozlišujeme priamo podľa počtu ampérov – tmavomodrá (0,5 A), čierna (1 A), sivá (2 A), fialová (3 A), ružová (4 A), svetlooranžová (5 A), hnedá (7,5 A) a tak ďalej. To či je poistka vypálená môžete zistiť vizuálne . drôtik v plaste je preseknutý alebo je celá poistka úplne čierna. Tiež sa dajú poistky kontrolovať multimetrom, ktorý pripojíte k obom koncom poistky a zmeriate tak odpor.

Ako vymeniť poistky v aute?

Najprv musíte nájsť panel s poistkami, ktorý by sa mal nachádzať v blízkosti prístrojovej dosky, pod kapotou alebo pod zadným sedadlom. Zložíte z panelu kryt, na ktorom je tabuľka, či diagram, ktorý informuje o funkciách jednotlivých poistiek. Nájdite chybnú poistku (manuálne alebo podľa tabuľky). Prstami vyberte poistku a vložte na jej miesto novú. Dôležité je s týmito súčiastkami manipulovať veľmi opatrne, pretože sú krehké a zlomená poistka môže spôsobiť oveľa viac ako škody ako tá prepálená.