V utorok, 19. apríla sa v Banskej Bystrici uskutoční stretnutie podnikavcov. O 17.30 h, sa v priestoroch podniku Sport bar stretnú podnikatelia, startupisti, budúci podnikatelia a všetci, ktorí majú podnikavého ducha.

Stretnutie podnikavcov_20160419Obsahom stretnutia bolo predstavenie účastníkov, diskusie, networking a nadviazanie spolupráce. Súčasťou podujatia bola aj diskusia o tom, čo súčasným a budúcim podnikateľom v Banskej Bystrici chýba, a ktoré z týchto potrieb by mal a mohol napĺňať priestor coworkingu. Priestor, v ktorom môžu ľudia z rôznych oblastí slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať sa, získavať nové kontakty a spolupracovať. „Síce samotné podujatie trvalo 2 hodiny, ale ľudia zostali ešte aj po oficiálnom závere diskutovať v menších skupinkách, networkovali, čiže môžeme konštatovať, že podujatie splnilo svoj účel,“ dopĺňa Jaroslav Jagoš, organizátor.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční v utorok 19. apríla o 17.30 h. „Na našom poslednom stretnutí sme zozbierali nápady a podnety na vzdelávacie témy. Jednou z najfrekventovanejších tém bola práve téma ako Osobnostný rozvoj, Osobnostný rast, Work-life balance. A preto sme sa rozhodli, že tradičné stretnutie podnikavcov rozšírime o diskusiu s pánom Jánom Lunterom z banskobystrickej spoločnosti Lunter, ktorá bude s týmito témami súvisieť,“ uvádza Tomáš Pivarči, organizátor podujatia.

Stretnutia podnikavcov budú fungovať na pravidelnej báze, a to raz do mesiaca. „Veríme, že aj tieto pravidelné stretnutia prispejú k budovaniu komunity podnikateľov a podnikavcov v Banskej Bystrici, posilnia spoluprácu a podporia rozvoj nielen podnikateľského sektora v našom meste,“ uzatvára Eva Ščepková, organizátorka podujatia.