Ak chcete pracovať ako vodič vysokozdvižného vozíku, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Prinášame vás zhrnutie všetkých dôležitých informácii, ktoré budete potrebovať k práci s vysokozdvižným vozíkom.

Kto môže vysokozdvižný vozík obsluhovať?

Obsluha vysokozdvižného vozíka je definovaná ako človek, ktorý s vozíkom jazdí, šoféruje ho a manipuluje s jeho funkcionalitou. Vysokozdvižné vozíky môže obsluhovať len človek, ktorý má potrebnú certifikáciu a školenia. Tieto školenia zväčša zabezpečuje samotný predajca vozíkov. Ostatné osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu musia byť poučené o správaní sa pri vozíku. Obsluha by počas používania vozíka nemala počúvať hudbu. Rovnako by nemal obsluhovať mobilný telefón.

Mnohé spoločnosti a akadémie dnes pokytujú možnosť absolvovať kurzy vodičov vysokozdvižných vozíkov. Obsluha by taktiež mala absolvovať kurzy, vďaka ktorým si doplní svoje vedomosti a aktualizujte si svoje zručnosti. Školena je zo zákona nutné absolvovať aspoň jedenkrát za 12 mesiacov. Aktualizačnú odbornú prípravu je podľa nariadení povinné absolvovať každých päť rokov. Úlohou doplnkových a aktualizačných školení je oboznámenie sa s novou legislatívou, predpismi a opakovanie bezpečnostných predpisov. Priestor je tiež otvorený na diskusiu a vymieňanie si postupov dobrej praxe. Je dôležité podotknúť, že bez aktualizovanej certifikácie je povolenie neplatné.

Zaujímavosťou je, že na to, aby ste mohli vozík obsluhovať, potrebujete absolvovať kurz ale nemusíte byť držiteľom vodičského preukazu. Ak na školení získate preukaz, je platný aj v iných členských štátov EÚ.

Školenia

Na školeniach získate ako teoretické vedomosti, tak i praktické. V rámci teoretickej prípravy sa na školení budete venovať samotnej konštrukcii a komponentov vozíka ako aj spôsoby jeho údržby. Je dôležité, aby si obsluha vozíku bola vedomá bezpečnostných opatrení, ktoré je nutné dodržiavať pri práci so strojom. Po školení by ste mali ovládať ako vysokozdvižný vozík tak aj jeho náklad.

K tomu, aby ste mohli začať svoju kariéru ako obsluha, potrebujete splniť ešte niekoľko dôležitých podmienok. Obsluha musí mať nad 18 rokov a doložiť dokumentáciu od lekára, ktorý zaručí jeho zdravotnú spôsobilosť a povolenie obsluhovať vozík.

Simulátor vysokozdvižného vozíku

Na trhu sa nachádza niekoľko zaujímavých hier, vďaka ktorým si môžete vyskúšať manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom. Otestuje svoje zručnosti a skúste vyložiť ťažký náklad na to správne miesto bez zaváhania. Úspešné absolvovanie simulátora skladu bude vašim prvým krokom k získaniu oprávnenia na obsluhu vysokozdvižného vozíku.

Typy motorových vozíkov a ich delenie:

1. Delenie podľa triedy:

Trieda I.  elektrické vozíky

Trieda II.  vozíky pracujúce na základe spaľovacieho motora.

2. Delenie podľa druhov:

Plošinové vlečné a tlačené mechanizmom:

  • A   manuálne riadenie
  • B   pákové riadenie
  • C   volantové riadenie
  • D   ručné riadenie

Vysokozdvíhanie s riadením:

  • E pákové
  • W1  s volantom do 5 ton
  • W2  s volantom nad 5 ton
  • G so zdvíhacou plošinou
  • Z špeciálne