Aj tento rok mesto Banská Bystrica dodržalo jarnú tradíciu a v mesiacoch marec a apríl úspešne zorganizovalo akciu Za krajšie mesto zameranú na skvalitnenie životného prostredia.

FOTO_3Cieľom akcie bolo vyčistenie verejných priestranstiev a okolia bytových a rodinných domov od komunálnych a rastlinných odpadov po zimnom období. Hlavnými koordinátormi prác boli pracovníci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Vzhľadom na mierne poveternostné podmienky v zimnom období prebehla akcia v kontraste s tou minuloročnou o mesiac skôr a mesto bolo viditeľne čistejšie už pred veľkonočnými sviatkami. Akcia bola tradične rozdelená na štyri etapy. Počas každej z nich bola zabezpečená motorizovaná služba, ktorá zabezpečovala kontrolu naplnenosti kontajnerov, vývoz naplnených kontajnerov a ich opätovné pristavenie alebo premiestnenie na potrebné miesta, poskytovanie plastových vriec a pod.

FOTO_4Počas všetkých etáp akcie bolo vyvezených celkovo 325 veľkoobjemových kontajnerov odpadu s hmotnosťou 204,08 ton odpadov. Na každoročnom čistení mesta opäť výrazne participovala organizácia ZAaRES, ktorá počas jednotlivých etáp zapožičala obyvateľom náradie a zabezpečovala odstraňovanie nazhrabaných kôp lístia, starej trávy a rôznych odpadov. Spolu z celého mesta pracovníci ZAaRES-u odstránili až 56,07 ton biologicky rozložiteľných odpadov.

Do akcie sa zapojili aj učitelia a žiaci viacerých škôl ako je ZŠ Radvanská, ZŠ Tr. SNP, ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sitnianska a OA Tajovského, ktorí dočistili priľahlé ihriská, parky, verejné plochy a areály škôl. Tohtoročnú akciu ukončí spoločnosť DETOX, s.r.o., ktorá v spolupráci s členmi OZ Envirofuture, Rady študentov mesta Banská Bystrica a Outdoor Inštitútu, dňa 29. apríla 2014 odstráni nelegálne skládky komunálnych odpadov v lokalite Slnečné stráne.