Verejnosť často nevie o možnosti bezplatného vyšetrenia v Poradni zdravia v RÚVZ Banská Bystrica.

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) – Celonárodný integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám. V rámci tohto programu boli v 36. okresoch Slovenska zriadené pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva Poradne zdravia (PZ), zamerané na znižovanie rizikových faktorov životného štýlu. Vôbec prvá takáto poradňa bola zriadená pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

„Zámerom Poradenského centra ochrany a podpory zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovocievnych – vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda, chorôb látkovej premeny akými sú obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov, ale aj  onkologických chorôb. Poradenské služby sú určené obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení,“ približuje činnosť poradne jej vedúca Zora Kľocová Adamčáková.

Ako dodala, lekári a sestry z PZ pri RÚVZ v B. Bystrici poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti prevencie chronických chorôb a zdravého životného štýlu na základe vyšetrenia kvapky krvi odobratej z prsta.

Vyšetrenie sa robí nalačno v ranných hodinách a zahŕňa biochemické vyšetrenie kapilárnej krvi z prsta (výsledky sú hotové za cca 10 min.), celkový cholesterol, HDL cholesterol (tzv. dobrý), LDL cholesterol (tzv. zlý), TAG (tuky v krvi), glykémiu (cukor v krvi).

Ďalšie vyšetrenie spočíva v meraní antropometrických ukazovateľov: telesnej výšky a hmotnosti, výpočtu BMI, meraní obvodu pása a bokov s výpočtom rizikových indexov brušnej obezity WHR, WHtR, v analýze stavby tela – percento podkožného tuku, viscerálneho (vnútorného) tuku a svalstva, v meraní krvného tlaku a tepovej frekvencie a čo je nové a veľmi dôležité pre človeka – možnosť zachytenia predsieňovej fibrilácie – rizikový faktor mozgovej porážky.

Poradenstvo je bezplatné a odborníci PZ ho vykonávajú každý pondelok, stredu a piatok od 7.00 do 11.00 hod.

Objednať sa môžete osobne na adrese: Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, telefonicky na tel. čísle: 048/ 4367 440, 422,421, 424, 448, alebo prostredníctvom e-mailu: poradna.zdravia@vzbb.sk, adamcakova@vzbb.sk.

Viac informácií získate tiež na webe.