„Buď ako Mikuláš.“ V duchu tohto hesla sa bude niesť v poradí už ôsmy ročník sásovského Mikuláša, ktorý sa uskutoční 7. decembra pod oporným múrom v Sásovej.

mikulášZačiatok podujatia je o 16:00, organizujú ho sásovské komunitné organizácie. „Pozývame na túto akciu všetkých, ktorí len budú môcť prísť. Čaká na nás príjemne strávené popoludnie v kruhu ľudí, ktorí žijú na našom sídlisku. Zároveň všetkých upozorňujeme, a to hlavne deti, že je potrebné priniesť nejaký drobný darček Mikulášovi (napr.: kresbičku, básničku, …)  fantázii sa medze nekladú. Pssst. nebojte sa: a ak by ste náhodou zabudli bude sa dať kresliť priamo na mieste. Nikto naprázdno neodíde,“ píšu organizátori.

Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že Mikuláš na najväčšom banskobystrickom sídlisku má už tradíciu. „Sme radi, že takýmto spôsobom môžeme dobrovoľnícky prispieť k životu na našom sídlisku a  priniesť do našich životov trocha zabudnutej nezištnosti,“ povedal minulý rok jeden z dobrovoľníkov pomáhajúcich pri tejto akcii.

Na príprave tejto akcie sa podieľajú Občianske združenie Spoločenstvo Rudlová-Sásová, Nezávislá Občianska Iniciatíva Náš domov Sásová, Združenie saleziánskej mládeže Domka, Združenie mladých Laura a Saleziáni Dona Bosca v spolupráci s Mestom Banská Bystrica.