Zažite atmosféru čítania na akademickej pôde a príďte na Univerzitnú noc literatúry, ktorá má po úspešnom nultom ročníku svoje pokračovanie!

UNL_2014_6Aj tento rok pre vás študenti a študentky banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) chystajú nezabudnuteľné chvíle s literatúrou, ktorú vám v zákutiach Filozofickej fakulty (FF) predstavia osobnosti spojené s univerzitou či mestom Banská Bystrica. Nenechajte si ujsť možnosť opäť vstúpiť do zasadacej miestnosti dekana FF UMB, navštíviť Univerzitné pastoračné centrum, ale aj nové priestory, ktoré sme pre vás pripravili.

Univerzitná noc literatúry (UNL) získala cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka v Banskobystrickom kraji, čo bolo pre tím nielen zadosťučinením, ale aj hnacím motorom pre organizáciu podujatia aj v tomto roku. Inšpirovali sme sa myšlienkou medzinárodného podujatia European Literature Nights – priblížiť súčasnú literatúru širokému publiku inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií.

Univerzitná noc literatúry má byť stretnutím ľudí bez rozdielu veku a akýchkoľvek zdravotných bariér. Aj preto organizátori opäť oslovili komunitu Nepočujúcich a všetky čítania budú tlmočené do slovenského posunkového jazyka. Tento rok UNL spolupracuje tiež s občianskym združením PONS (Pomoc Osobám Neschopným Samostatnosti), ktorého členky na organizovaní projektu aktívne participujú. To, že literatúra nepozná žiadne hranice, ani vekové, tento rok opäť dokážu organizátori špeciálnym stanovišťom   určeným deťom a detským kútikom. Takto chce UNL demonštrovať neobmedzenosť umenia pre všetkých a zároveň zdôrazniť jeho blahodarné účinky a potrebu pre dušu každého z nás.

UNL_2014_3V deň konania podujatia dostanú návštevníci a návštevníčky na svojom prvom stanovišti tzv. „literárny pas“, obsahujúci základné informácie o literárnych dielach a ich autoroch, sponzoroch a partneroch projektu, mapku stanovíšť a tiež pole na pečiatky. Čítanie ukážok sa bude konať simultánne na siedmich stanovištiach rozmiestnených v priestoroch FF UMB a blízkom okolí. Každé čítanie bude trvať 15 minút, potom budú mať návštevníci 15 minút na presun na ďalšie stanovište podľa vlastného výberu. Čítania tak budú trvať 3,5 hodiny, po nich bude nasledovať spoločné stretnutie všetkých účastníkov a účastníčok v priestoroch V-clubu. Tí, ktorí absolvujú všetkých sedem stanovíšť a nazbierajú tak všetkých sedem pečiatok, budú mať možnosť prostredníctvom vyplneného literárneho pasu zapojiť sa do tomboly a vyhrať zaujímavé ceny. Tiež získajú možnosť zakúpiť si za zvýhodnenú cenu čítané knihy z partnerského vydavateľstva Premedia. V prípade, že si rodičia s deťmi budú chcieť nerušene vypočuť čítania, môžu využiť detský kútik s profesionálnym dozorom študentiek Pedagogickej fakulty UMB.

Pýtate sa, prečo sa doteraz nespomenuli mená čítajúcich a knihy, ktoré sa pre vás tento rok vybrali? Organizácia UNL sa rozhodla spríjemniť vám čakanie na samotnú akciu súťažou, ktorá prebieha na ich facebookovej stránke Univerzitná noc literatúry. Každý týždeň hádate podľa podsúvaných indícií meno čítajúceho/čítajúcej, názov a autora/autorku čítanej knihy. Kto prvý uhádne všetky tri, získa od nás hodnotnú knihu. Nezabúdajte, stanovíšť je sedem, preto stále máte šancu zapojiť sa do súťaže a vyhrať! Viac informácií nájdete na stránke UNL.

Realizácia projektu Univerzitná noc literatúry by nebola možná bez partnerov a sponzorov. Poďakovanie preto patrí v prvom rade ôsmim statočným čítajúcim, tlmočníkom a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka, všetkým študentským dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam (je ich viac ako 30), Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a všetkým sponzorom.

Svojou účasťou môžete podporiť noc literatúry aj vy, príďte si v stredu 15. apríla 2015 do priestorov Filozofickej fakulty UMB vypočuť kvalitnú literatúru, ktorej čítanie sa začne naraz o 17.30 hod. na všetkých stanovištiach na Tajovského 40.