Priaznivcom „vážnej“hudby ponúka Park kultúry a oddychu v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, dlhodobú hudobnú lahôdku, v podobe Banskobystrickej hudobnej jari. V tomto roku sa koná už 52. ročník tohto prestížneho slovenského festivalu.

Tvorcovia festivalu si potrpia na špičkových slovenských i zahraničných interpretov. V tomto roku je festival o to cennejší , že sa koná v znamení niekoľkých významných výročí. Dramaturgia festivalu pripomenie koncertnými podujatiami 80. výročie narodenia slovenského skladateľa Iľju Zeljenku, 150. výročie narodenia jedného z najznámejších francúzskych hudobných skladateľov prelomu 19. a 20. storočia Clauda Debussyho, 230. výročie narodenia najslávnejšieho husľového a gitarového virtuóza Niccolu Paganiniho a 20 rokov od úmrtia legendárneho skladateľa „ohnivého tanga“ Astora Piazzollu.V rámci programu 52. ročníka Banskobystrickej Hudobnej jari ponúka PKO päť koncertov.

Otvárací koncert tohtoročného festivalu sa bude konať 14. marca 2012 o 18,00 hod. v historickej Radnici, na Námestí SNP v Banskej Bystrici, vystúpi Slovenské kvarteto v zložení Juraj Tomka – 1. husle, Eduard Pingitzer – 2. husle, Július Šoška – viola a Martin Ťažký – violončelo. V programe, ktorý je venovaný 80. výročiu narodenia hudobného skladateľa Iľju Zeljenku odznejú diela W.A.Mozarta, Iľju Zeljenku, M.M. Ponceho, A.Zimmermanna, J.S.Bacha, F.Chopina a ďalších velikánov svetovej hudby.

Slovenské Kvarteto je významným nositeľom tradície komorných súborov na Slovensku a nadväzuje priamo na odkaz legendárneho Slovenského kvarteta s tridsaťročnou tradíciou (1957-1987) v zložení A.Móži, A.Nemec, M.Telecký a F.Tannenberger.

Možnosť používať názov SLOVENSKÉ KVARTETO dostal tento komorný súbor priamo od zakladajúceho člena Slovenského kvarteta – violistu Milana Teleckého.

Členovia kvarteta majú za sebou nemalé skúsenosti na poli komornej hudby. Myšlienka na založenie sláčikového kvarteta siaha do roku 1999 ešte na pôdu Štátneho konzervatória v Bratislave. Kvarteto, ako aj jeho samotní členovia sa aktívne zúčastnili mnohých majstrovských kurzov sólovej a komornej hry u osobností ako Norbert Brainin a Siegmund Nissel (Amadeus Quartett), Sándor Devich a László Mező (Bartók Quartet), Günter Pichler (Alban Berg Quartett), Reiner Schmidt (Hagen Quartet), Milan Škampa (Smetanovo kvarteto) a Škampovo kvarteto.

V roku 2002 sa začalo kvarteto dostávať do povedomia verejnosti na rôznych koncertných pódiách a festivaloch pod názvom Pressburger Quartett. Pod týmto názvom absolvovali členovia kvarteta množstvo úspešných koncertov na domácich i zahraničných pódiách (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko, Luxembourg, Maďarsko, Čechy, Poľsko). Najvýznamnejším posunom kvarteta bolo absolvovanie dvojročného postgraduálneho štúdia komornej hry na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Johannesa Meissla (Artis Quartett Wien), s ktorým naďalej úzko spolupracujú. Okrem toho kvarteto kooperuje s najvýznamnejšími osobnosťami hudobného života na rôznych významných koncertných podujatiach a festivaloch. Toto výnimočné slovenské hudobné zoskupenie má rozsiahly repertoár, ktorý obsahuje diela od baroka až po hudbu súčasnosti. Kvarteto spolupracuje aj so súčasnými skladateľmi a interpretačne sa podieľalo na uvedení niekoľkých svetových premiér ich diel.

V ďalších koncertoch 52.ročníka festivalu Banskobystrická hudobná jar sa predstaví inštrumentálny súbor Yokove priečne flauty v koncerte, nazvanom Hravé flauty (Radnica) , bude to dňa 7.4.2012 (Veľkonočná sobota) .

Veľkonočná nedeľa 8.4.2012 bude v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Radvani patriť Veľkonočnému koncertu Frieds of Music . Festival bude pokračovať 17. mája 2012 koncertom v historickej Radnici v Banskej Bystrici. V podaní Andreja Barana – husle a Adama Marca – gitara odznejú diela , venované 230. výročiu narodenia N. Paganiniho a 20. výročiu úmrtia A. Piazollu.

Vyvrcholením a hudobnou lahôdkou tohto koncertného cyklu bude vystúpenie súboru starej hudby Musica aeterna 27.6.2012 .

Viac informácií o všetkých podujatiach 52. ročníka festivalu Banskobystrická hudobná jar nájdete aj na www.pkobb.sk.