Detskú lesnícku univerzitu, ktorej cieľom je podporiť environmentálne vzdelávanie a to najmä vo vzťahu k poznatkom o lese, lesníctve a lesnom hospodárstve, absolvovalo v tomto školskom roku 45 chlapcov a dievčat.

V 8. ročníku projektu Detská lesnícka univerzita okrem žiakov a žiačok zo 6. ročníkov základných škôl zo Zvolena, Badína, Sliača a Vígľaša absolvovali aj žiaci 6.A a 6.B triedy banskobystrickej Základnej školy Slobodného slovenského vysielača. Slávnostná promócia absolventov štúdia Detskej lesníckej univerzity 2017/2018 sa uskutočnila 19. júna v aule Technickej univerzity vo Zvolene.

„Sú výnimoční,  majú radi biológiu, matematiku, niektorí tancujú, spievajú, či hovoria štyrmi jazykmi,“ uviedla na adresu šiestakov a šiestačiek z už spomenutých škôl Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktoré je koordinátorom projektu.

Prvú prednášku absolvovali 16. októbra minulého roku. Na nej a na ďalších prednáškach – spolu ich bolo osem, sa zoznámili s pojmami ako rastový simulátor, výchova porastov, zmladenie, lesný harvester, chov a lov zveri, odborný zásah, obnoviteľný zdroj energie, biomasa, program starostlivosti o les, záujem na využívaní a ochrane lesa… Navštívili tiež netradičné miesta pre vyučovanie, ako je napríklad virtuálna jaskyňa, lesný sklad, živá učebňa – les, zasadacia miestnosť na mestskom úrade, arborétum či výskumný ústav. Atraktívnosť programu prednášok spestrili aktivity zážitkového vyučovania v podobe lesnej pedagogiky.

Na novembrových prednáškach na témy Les nie sú len stromy a o Dreve ako tradičnom materiáli, si deti vyrobili aj drevené svietniky. V januári navštívili Zubriu zvernicu v Topoľčiankach, kde si pozreli aj ukážku poľovne vycvičených psov a v marci sa presvedčili o tom, že hospodárska úprava lesov a pestovanie lesov spolu súvisia. Tiež si v praxi vyskúšali ciachovanie a meranie vyťaženého dreva, sadenie sadeničky jamkovou a štrbinovou sadbou ale aj odobratie vývrtu letokruhov, ktoré sa používa pri dendrochronologických analýzach.

„Aj keď jar tohto roku ako keby nechcela prísť a počasie bolo naozaj mrazivé, deti sa prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky snažili vcítiť do stromov a obrátili svoje hlávky -koruny stromov k oblohe za svetlom. Spolu sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov,“ hovorí ďalej Veronika Jaloviarová a dodáva, že hlavnými atribútmi májovej prednášky bola krása pestrofarebných rododendrónov, svieža zeleň stromov a lúk, kosenie – a aj komáre, plus zbierka semien lesných drevín v Arboréte Borová hora vo Zvolene. No a na poslednej prednáške dievčatá a chlapci rozhodovali o osude lesov v blízkosti svojej obce či mesta.

Slávnostná promócia v utorok 19. júna v aule zvolenskej Technickej univerzity ukončila deväťmesačné štúdium, počas ktorého mali dnes už absolventi Detskej lesníckej univerzity 2017/2018 možnosť zažiť atmosféru štúdia na vysokej škole a rozšíriť si vedomosti o lese a všeličom, čo s lesom súvisí. Diplomy prevzali z rúk dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera a to so všetkými poctami, ktoré ku promóciám patria a za účasti svojich učiteľov a rodičov.

Koordinátorom projektu Detská lesnícka univerzita je NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom Vojenské lesy a majetky SR, ďalšími partnermi sú Lesy SR, Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva. Snahou organizátora je aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 ponúknuť školám možnosť zúčastniť sa projektu Detská lesnícka univerzita a to vďaka finančnej pomoci partnerov projektu.