zo zastupitelstva1V utorok o tom rozhodlo mestského zastupiteľstvo na návrh poslanca Mariána Hlaváča. Pôjde o kompletnú výmenu okien  z programu teplárenskej spoločnosti STEFE  rovnako, ako sa to počas prázdnin udialo na ďalších 7 základných školách v meste Banská Bystrica.

Primátor Peter Gogola spolu  prednostom MsÚ Miroslavom Rybárom základnú školu Bakossova, ktorá bola pôvodne určená  na vyradenie zo siete mestských škôl, totiž nezaradili do energetického  projektu výmeny okien na mestských základných školách.

„Keďže sme Bakossku napokon udržali medzi ostatnými mestskými školami, nemôže zostať bez výmeny okien, ktoré sa nedávno vymenili na ostatných základných školách. Preto som navrhol doplniť ju do programu STEFE, aby neboli ukrátení o lepší komfort v tejto škole jej pedagógovia ani žiaci,“ uviedol poslanec Marián Hlaváč. „Som rád, že sa aspoň školu Jána Bakossa podarilo zachrániť, keďže som aj za jej záchranu bojoval a prirodzene, teraz plne podporujem jej opravu,“ doplnil Marcel Pecník.

zo zastupitelstva2Ďalší poslanec Ján Šabo k tomu dodal: „Som rád, že návrh môjho kolegu  Hlaváča podporili poslanci naprieč politickým spektrom. Je to užitočná a správna vec, pretože ZŠ Bakossova nemohla zostať aj keď dodatočne osamotená oproti ostatným školám bez tejto potrebnej investície.“

Okrem toho zastupiteľstvo schválilo aj financie na výmenu schátraných vchodových dverí na ZŠ Bakossova. Obidve investície by sa mali vykonať ešte do konca tohto roka.