V súvislosti s možnosťou donášky jedla do domácností sa aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici množia rôzne otázky obyvateľov aj k tejto téme.

Ako informuje banskobystrický RÚVZ v drvivej väčšine sú otázky verejnosti hypotetické. Napríklad, či sa na škatuliach môže preniesť koronavírus, ako dlho sa drží koronavírus na papierových alebo plastových povrchoch, či môže byť jedlo kontaminované a podobne.

Podľa vedúcej Oddelenia hygieny výživy Ivany Sedliačikovej vzhľadom na pomerne krátku dobu výskytu koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, nie sú k dispozícii dostatočné, vedecky podložené štúdie o jeho správaní, o tom, ako dlho a na akých povrchoch je schopný prežiť.

Tento vírus sa prenáša predovšetkým vzduchom pri úzkom kontakte ľudí ako kvapôčková infekcia pri kýchaní, kašľaní a pod. Pracovníci pri príprave a porciovaní musia používať vhodné ochranné pomôcky (čistý pracovný odev, jednorazové rukavice, pokrývka hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa). Musí byť vylúčený priamy kontakt nebalených potravín a pokrmov s nechránenými rukami. Personál si musí sledovať zdravotný stav a ak vykazuje príznaky respiračného ochorenia (kýchanie, kašeľ, zvýšená teplota), takéto osoby nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami. Musí sa udržiavať dôkladná čistota pracovného prostredia, pracovných plôch a pracovných pomôcok. Potrebné je zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie. Odstránenie obalov z pokrmov nevyžaduje špeciálny postup.

„Je na zodpovednosti každého pracovníka – potravinára, aby svojim správaním zabezpečil elimináciu rizík spojených s možným šírením koronavírusu,“ apeluje MUDr. Sedliačiková.