Zamestnanci Univerzity Mateja Bela sa v týchto dňoch rozhodujú, aké vzdelávacie kurzy absolvujú. Prostredníctvom nich chcú podporiť cieľ Univerzity – zvýšiť konkurencieschopnosť a prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti.

Na zajtrajšom úvodnom seminári sa pedagogickí pracovníci UMB oboznámia s konkrétnymi možnosťami ďalšieho vzdelávania. Vysokoškolskí učitelia následne absolvujú napríklad kurz vysokoškolskej pedagogiky. Vďaka nemu zlepšia svoje metódy vzdelávania či hodnotenie študentov. Vycibria tiež svoje rečnícke umenie, ktoré je pre úspech vysokoškolského pedagóga nevyhnutné. Ďalší kurz prispeje k efektívnejšiemu riadeniu vysokoškolského vzdelávania, ale aj k sebariadeniu a tímovej spolupráci. Pedagógov oboznámia i s tvorivými a inovatívnymi aspektmi v riadení. Zdokonalia sa tiež v oblasti procesného manažmentu a systémov kvality, napríklad prostredníctvom kurzov Interný audit kvality a Manažérstvo kvality.

UMB tieto kurzy organizuje v rámci projektu Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB. Úvodný seminár sa uskutoční zajtra (20. októbra 2011) o 9.00 hod. v aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB.