Jesenným zberom papiera a výsadbou drevín v areáloch škôl odštartuje ďalší, už tretí ročník súťaže Úsmev pre strom. Aj v tomto školskom roku sa do súťaže môžu zapojiť stredné a základné školy na Slovensku.

sadenie stromkovEnvironmentálny projekt Úsmev pre strom sa každým rokom teší väčšej obľube nielen zo strany škôl po celom Slovensku, ale aj rodičov a mladej generácie. Práve žiaci základných a stredných škôl prostredníctvom projektu vytvárajú zo svojho mesta zdravšie miesto pre život. Počas celého školského roka poctivo zbierajú papier, myšlienku dôležitosti recyklácie šíria aj vo svojom okolí a v neposlednom rade prispievajú k zelenším areálom škôl. Projekt svojím edukačným charakterom rozvíja ich povedomie o životnom prostredí, dôležitosti chrániť ho a starať sa oň. V minulom školskom roku sa počet ekologicky zmýšľajúcich škôl takmer zdvojnásobil, projekt sa rozšíril do mnohých kútov Slovenska a 58 moderne zmýšľajúcim školám sa napokon úspešne podarilo zachrániť vyše 8 tisíc stromov.

„Výsledky druhého ročníka súťaže boli vskutku úctyhodné. Vysokými číslami v zbere papiera či výsadbe stromov sa pýšili nielen víťazi, ale aj všetci zúčastnení. Verím, že aj v tomto školskom roku budú školy prostredníctvom súťaže projektu Úsmev pre strom naďalej kultivovať svoje areály a budú inšpirovať myslenie detí vo vzťahu k životnému prostrediu a k zeleni vôkol nás,“ uviedla Lucia Skokanová zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Aj tretí ročník projektu prináša niekoľko inovácií. V nepovinnej aktivite sa žiaci a učitelia popasujú s aktuálnou témou Negatívny vplyv čiernych skládok na život v lese, ktorú budú môcť oživiť a predstaviť svojim spolužiakom, rodičom a verejnosti prostredníctvom výtvarných prác, 3D modelov, projektov alebo esejí. Práce budú vystavené na vyhodnotení súťaže s názvom Stromy vo vašich rukách, opäť v júni, kedy organizátori predstavia aj mená výhercov.

Záhrada CNK„Deti si dopad svojich rozhodnutí na životné prostredie uvedomujú i vďaka súťaži projektu Úsmev pre strom, ktorá im prináša mnoho odpovedí na ich otázky, vysvetľuje prečo je dôležité sa o životné prostredie starať a prináša riešenia, ako ho spoločne môžeme svojou malou troškou zveľadiť a zároveň skvalitniť. Deti v minulom školskom roku prispeli obrovským množstvom zberového papiera a vysadili oveľa viac stromov než v nultom ročníku súťaže. Uvedomujú si dôležitosť a prínos svojich činov, keďže prostredníctvom zberového papiera zachránili niekoľko stoviek stromov,“ uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy jednej z víťazných škôl.

Vďaka projektu malí i veľkí nezabúdajú, že separovaním papiera a následnou recykláciou sa podieľajú na záchrane stovky či tisícky stromov, zelených oáz, ktoré neslúžia len ako miesto oddychu či ako domov mnohých zvierat a rastlín. Vďaka stromom dýchame čistejší vzduch. Neustále narastajúce množstvo odpadu na jedného obyvateľa, ktorý mnohokrát končí na zelených lúkach či v lesoch, ničí zeleň okolo nás.

Cieľom tohto ročníka súťaže Úsmev pre strom je podnietiť mladú generáciu k inovatívnym myšlienkam, tvorbe riešení či vyjadrení svojich postojov prostredníctvom výtvarných diel alebo písaných projektov na tému, ktorá v súčasnosti trápi mnohé krajiny. Ak vám životné prostredie nie je ľahostajné, pripojte sa aj vy k ekologicky zmýšľajúcim školám, ktoré spája heslo: „I keď sme malí, naše činy sú veľké“.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.usmevprestrom.sk.