Zájsť do práce na bicykli, urobiť tak niečo pre svoje zdravie, naše životné prostredie a zároveň sa zúčastniť súťaže. Tak takúto možnosť budú mať čoskoro zamestnanci banskobystrických firiem.

Už dávnejšie sme vás na našich stránkach informovali, že až 64% obyvateľov Banskej Bystrice na presuny používa motorové vozidlo, len 28% využíva MHD, 7% sa presúva pešo a 1% obyvateľov používa na presun bicykel. Tieto alarmujúce čísla sa postupne pokúša zmeniť Občianska cykloiniciatíva OCI BB, ktorá pre mesto vypracovala Generel nemotorovej dopravy, akýsi územný plán možností rozvoja najmä cyklotrás v meste. Tento pred pár dňami jej zástupcovia odovzdali do rúk primátora mesta. Zreálnenie tohto projektu však bude stáť nemalé finančné prostriedky a tak sa OCI BB v spolupráci s Mestom Banská Bystrica rozhodlo zapojiť do rozvoja cyklodopravy aj samotné firmy v meste. A práve preto pripravili súťaž Do práce na bicykli. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba firmy, ktorých zamestnanci majú pracovisko v Banskej Bystrici.

Firmy môžu svoje 2 až 4 členné tímy prihlasovať do 26. apríla. Súťaž bude prebiehať tak, že jednotliví členovia tímov budú počas celého mesiaca máj v týždenných intervaloch v elektronickom systéme zaznačovať, ako sa uplynulý týždeň dopravovali do a z práce. V súťaži sa bude posudzovať, či aspoň polovica ciest bola na bicykli. Na záver bude vyhodnotený tím, ktorý na bicykli najazdil najviac kilometrov a z tímov, ktoré najazdili aspoň polovicu jázd na bicykli, bude vyžrebovaný jeden víťazný.

Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu…  Elektronickú prihlášku nájdete tu…