Autonómny pohľad na mediálne umenie súčasnosti ponúkne výstava multimediálneho umelca a kultúrneho aktivistu Richard Kittu, ktorú otvoria v utorok 26. marca v Bethlenovom dome.

Richard Kitta je umelcom interdisciplinárnych prienikov. Jeho diela sú autorskou kontempláciou nad možnosťami subžánrov media artu, respektíve revíziou zaužívaných koncepcií v tejto oblasti. Zameriava sa  na permanentné otázky vo vzťahu virtuálne – reálne, zaoberá sa reláciou medzi človekom a kultúrnym kódom prepísaným počítačovou lingvistikou. Sám autor je „intermédiom“ vytvárajúcim rozličné prepojenia a sémantické odkazy. Nadobúdame pocit, že sa strácame v hyperpriestore, okrem imerzie však vnímame svoj fyzický rozmer a stávame sa konkrétnou postavou v komplexnom príbehu umelca.

Výstava s názvom Sustainable Feelings / 9 pcs (Trvalo udržateľné pocity / 9 ks) ponúka kvázi autonómny pohľad autora na mediálne umenie súčasnosti. V spojení s interdisciplinárnym diskurzom mixuje a vo svojich umeleckých sériách a cykloch vytvára rôznorodé formálne i funkčné invarianty. Tieto originálne relikty majú podobu ako digitálnu (virtuálnu), tak aj fyzickú. Pohrávanie sa s obojsmernou transformáciou dát je autorovi vlastné – tento princíp vidíme napríklad v cykloch QR Basho (od r. 2014)  alebo Typo Totems (od r. 2016), ktoré približujú jeho kontextuálne uvažovanie, zároveň odrážajú jeho viac-profesnú orientáciu.

Trvalo udržateľné pocity sú podľa slov autora dočasným východiskom z utilitárnosti a uniformity umeleckých mediálnych foriem“. Výstava tak okrem autorských grafických manuálov a príslušných interaktívnych interfejsov ponúka aj 3D objekty, ktoré projekt QR Basho „naoko“ uzatvárajú.

Richard Kitta považuje literárny materiál za expandovateľný a osadzuje ho do rôznych multimediálnych kontextov. V prípade série „audio-hack“ objektov pod názvom Loops (2018) vnímame viacero významových rovín súčasne – od formálnej recyklácie a tinkeringu až po obsahové či ideové „skraty“ podporené hravým rukopisom autora. V diele Liquid Archive (2019) narába Kitta s fenoménom pamäti a „udržateľnosti“ času a histórie, prechádza od autobiografických motívov k civilizačným. V tekutých archívoch, respektíve špeciálne upravených nádobách, nachádzame nájdené objekty, ktoré majú charakter drobných kinetických a zvukových (vodotesných) inštalácií. V rámci výstavy autor ponúka rozšírený digitálny variant tohto diela vo forme „mikro“ videomappingu. Inú polohu tvoria série Paper Cut Objects a Default (2019). Ide o „reverzné návody“ na vytvorenie diela (DIY), ktoré sú virtuálnymi skicami utopických projektov prezentovaných v rôznej forme od jednoduchej 2D grafiky a digitálnej animácie až po 3D virtuálny environment s presahom do inštalácie.

Vernisáž výstavy Sustainable Feelings / 9 pcs sa uskutoční v utorok 26. marca o 17:00 h v Stredoslovenskej galérii – Bethlenovom dome v Banskej Bystrici.  Vstup na vernisáž je voľný.

Richard Kitta (*1979) je multimediálny umelec a kultúrny aktivista. Stojí za umeleckými projektmi DIG gallery, ENTER, MAO a Kotolňa. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Mirela Stoeac-Vlăduţi (*1982) je kurátorka a kultúrna manažérka. Žije a pôsobí v Temešvári (Rumunsko). Je zakladateľkou galérie pre súčasné umenie META Spatiu a riaditeľkou umeleckého projektu Baroque Urban.