Slovenská pošta vydá 28. augusta 2019 poštovú známku „75. výročie SNP“. Motívom poštovej známky je graficky upravená dobová fotografia bojujúcich slovenských vojakov počas povstania.

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko.

Pamätný list „75. výročie SNP“

Slovenská pošta vydá 28. augusta 2019 aj pamätný list k poštovej známke „75. výročie SNP“. Motívom pamätného listu je dobová fotografia bojujúcich slovenských vojakov počas povstania. Autorom výtvarného návrhu pamätného listu je akademický maliar Peter Augustovič. Pamätný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť COLOR&PRINT, s.r.o. Predajná cena pamätného listu je 0,91 €.

Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.:

Slovenská pošta, a.s., pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta. V roku 2018 sa Slovenskej pošte, a.s., podarilo získať rekordný počet ocenení. V súťaži o najkrajšiu známku sveta Nexofil Award 2018 v Madride sa poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči“ umiestnila na 2. mieste v kategórii „Nexofil Prize for the World Best Souvenir Sheet“, tj. najlepší hárček poštovej známky na svete, pričom 2. miesto získala ešte poštová známka „500. výročie reformácie“ v kategórii „Nexofil Prize for the Best Hand Engraved Stamp of the World“ venovanej poštovým známkam vytvoreným technikou oceľorytiny. Za najvýznamnejšie ocenenie poštových známok v roku 2018 je možné považovať získanie zlatej medaile v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie na 35. ázijskej medzinárodnej výstave MACAO 2018, ktorej sa Slovenská pošta, a.s., zúčastnila s filatelistickým exponátom „Good Idea Slovakia“ prezentujúcim poštové známky vydané za posledné 3 roky. Nemenej prestížne bolo aj získanie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie Grands prix de l’art philatélique Belge et Européenv Bruseli za poštovú známku „500. výročie reformácie  a 2. miesto za Najlepší hárček sveta v súťaži organizovanej asociáciou štátnych tlačiarní poštových známok Government Postage Stamp Printersʼ Association v Paríži, ktorá toto prestížne ocenenie udelila emisii  poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Levoči“. Z ďalších významných ocenení poštových známok získaných v posledných rokoch treba uviesť zisk 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie Grands prix de l’art philatélique Belge et Européenv Bruseli za poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“ v roku 2017, dve 1. miesta v  súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll“ v Pekingu v roku 2016 v kategórii Najlepšie vytlačená známka sveta  za poštovú známku Umenie: Alfons Mucha a v kategórii Najlepší dizajn hárčeka na svete za poštovú známku 550. výročie založenia Academie Istropolitany. V roku 2016 Slovenská pošta a.s., získala aj 1. miesto v súťažnej triede „A“ Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov vydávajúcich do 30 emisií poštových známok ročne na Svetovej filatelistickej výstave World Stamp Show NY2016 v New Yorku, za exponát „Baedeker: Stamp guide“. Slovenská pošta, a.s., tak obhájila prvenstvo zo Svetovej filatelistickej výstavy SINGAPORE  2015 v Singapurskej republike a zo Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 rok predtým v Kuala Lumpur. Z ďalších prestížnych medzinárodných ocenení slovenských poštových známok treba uviesť ocenenie  prezidenta Francúzskej republiky „Vase de Sèvres“ za najlepšiu známku Európy „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“. Táto poštová známka získala v roku 2014 ďalšie prestížne ocenenia, či už „Nexofil Prize for the World’s best Souvenir Sheet“ v súťaži o najkrajšie známky sveta v Madride za poštovú známku alebo Cenu sv. Gabriela v súťaži o najkrajšiu známku sveta s kresťanským motívom Il Premio internazionale d’arte filatelica San Gabriele“ v Legnagu pri Verone. Významným úspechom roku 2014 bolo aj obsadenie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen“ v Bruseli za poštovú známku Umenie: Martin Martinček. Z predchádzajúcich rokoch možno uviesť tieto najvýznamnejšie ocenenia Slovenskej pošty: za filatelistický exponát Stamps Tour Slovakia“, prezentujúci poštové známky za posledných 5 rokov, získala 1. miesto v súťažnej triede „A“ na 25. kongrese svetovej poštovej únie v Dohe 2012; 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012 za poštovú známku 400. výročie Žilinskej synody (2010); 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, ktoré získala poštová známka MS vo futbale 2010 či filatelistický exponát The Slovak Stamps Times prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie.