V tomto roku si Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek (KKB) pri Hematologickom oddelení FNsP F.D.Roosevelta pripomína 15. výročie svojej činnosti.

Ilustračné foto: FNsP F.D. Roosvelta

V septembri 1995 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vydaný súhlas s činnosťou Regionálneho centra pre autológne transplantácie krvotvorných buniek v Banskej Bystrici. Zásluhou vtedajšej primárky hematologického oddelenia MUDr. Kataríny Mocikovej sa oficiálna činnosť centra začala v marci 1996, kedy tu bola urobená prvá autológna transplantácia KKB u 42-ročného pacienta s mnohopočetným myelómom.

Autológne transplantácie začala FNsP F. D. Roosevelta vykonávať medzi prvými na Slovensku a v súčasnosti je jedinou nemocnicou v banskobystrickom kraji, ktorá touto liečbou môže onkologickým pacientom zachrániť život.

Od svojho vzniku uskutočnilo naše centrum 250 autológnych transplantácii krvotvorných kmeňových buniek. Autológna transplantácia znamená transplantáciu vlastných krvotvorných kmeňových buniek. Táto terapia je potrebná v niektorých prípadoch pri liečbe onko – hematologických ochorení ako mnohopočetný myelóm, akútna leukémia, či non-Hodgkinove lymfómy a Hodgkinov lymfóm.

Pacientovi je pri týchto ochoreniach podávaná silná chemoterapeutická liečba, ktorá má za následok výrazné poškodenie krvotvorby. Bez následnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, by vo väčšine prípadov došlo k úmrtiu pacienta aj napriek tomu, že chemoterapia bola úspešná.

Pri autológnej transplantácii je menšie riziko infekčných komplikácií či iných nežiadúcich účinkov. Z hľadiska účinnosti je niekedy vhodnejšia alogénna transplantácia, teda transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek od darcu.

Zhodného darcu je možné nájsť na základe tzv. HLA antigénov u rodinných príslušníkov alebo pomocou registra darcov. HLA laboratórium, kde sa zhodnosť antigénov zisťuje je neoddeliteľnou súčasťou nášho Hematologického oddelenia.

Pri laboratóriu vzniklo aj Humanitné združenie darcov kostnej drene, ktorého cieľom je spájať pracovníkov HLA transplantačných laboratórií, rodinných príslušníkov pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami a hlavne dobrovoľných darcov kostnej drene / periférnych krvotvorných kmeňových buniek / za účelom rozširovania databázy Národného registra darcov kostnej drene SR.