Už len niekoľko hodín zostáva do premiéry fascinujúceho tanečného diela 3×20, ktoré banskobystrické Divadlo Štúdio tanca  venuje svojim divákom a diváčkam pri príležitosti osláv 20. výročia svojej existencie.

V piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla Divadlo Štúdio tanca uvedie druhú premiéru k oslavám 20. výročia svojho pôsobenia. Premiérový večer prostredníctvom troch 20-minútových diel odprezentuje tvorbu pozoruhodných slovenských choreografov. Výrazne súčasný projekt, postavený na energii a výpovedi troch umeleckých individualít, pokračuje v dramaturgickom zámere Divadla Štúdio tanca poskytovať zázemie a tvorivú energiu vlastného umeleckého tímu originálnym choreografom. Výsostne aktuálne témy a inšpirácie choreografov prinesú divadlu nezanedbateľnú skúsenosť a preveria adaptabilitu členov súboru, ktorí sa počas jedného večera stanú nástrojom v rukách troch umelcov a ich troch diel.

Pod číslami 3×20 sú ukryté výpovede troch mladých umeleckých individualít, súčasných choreografov Tibora Trulika, Andreja Petroviča a Lukáša Homolu. Divákom a diváčkam inscenácia 3×20 umožní nahliadnuť na individualitu choreografa a jeho tvorby prostredníctvom osobností, ktoré vychádzajú z rovnakého zázemia (Banská Bystrica), no v súčasnosti pôsobia v odlišnom prostredí. Ich choreografie sú výpoveďou o stave a prežívaní umenia v  odlišných svetoch, tematicky odzrkadľujúc postoj choreografa. Projekt je vyústením dlhodobej práce divadla na udržiavaní kontaktov a podpory mladých umelcov. Profesionálni tanečníci a tanečníčky Divadla Štúdia tanca sa v rukách týchto výnimočných choreografov stanú nástrojmi pre vyjadrenie troch výsostne aktuálnych tém.

Tibor Trulik / Pravý uhol – vo svojich 20 minútach vyjadrí odlišný pohľad na svet a ponúkne možnosti ako ľahšie porozumieť doteraz nepochopiteľným veciam. Hudba: Adam Mičinec.

Andrej Petrovič / 4 hlavy – prostredníctvom čistoty, inšpirácie a fantázie vstúpime do obrazov výtvarného umelca Hieronyma Bosha. Autor nám dá možnosť zmeniť seba, svoje vnímanie a roztancovať bunky fantázie v nás. Hudba: Marcel Barta, hudobná spolupráca: Viliam Dočolomanský.

Lukáš Homola / ex – uvedie nás do súčasnej problematiky nadbytku, no autor nemá na mysli len ekologický prebytok. Poukazuje aj na kontrast medzi dynamickou zmenou v spoločnosti či informačného prebytku a prirodzenou pomalosťou biologickej evolúcie. Pripomenie nám, že globálne problémy máme v moci riešiť aj my. Hudba: Jakub Mudrák.

Obsadenie: Tibor Trulik, Lenka Rajchmanová, Michaela Mirtová, Luca Tomao, Isabel Paladin, Michaela Hulvejová, Matej Kubuš. Svetelný dizajn: Ján Čief.

Premiéry v piatok a v sobotu – 20. a 21. apríla v Divadle Štúdio tanca sa začínajú o 19:00 h. Reprízy: 2., 9. a 11. mája o 19:00 h.

Predstavenie je realizované s finančnou podporou BBSK a je podporené aj Stredoeurópskou nadáciou (CEF/ Central European Foundation). Rezervácia vstupeniek: www.studiotanca.sk, 048 414 65 40, 0902 672 799, organizacne@studiotanca.sk.

Andrej Petrovič je absolventom Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici a VŠMU v odbore pedagogika tanca. V Divadle Štúdio tanca pôsobil v jeho počiatkoch ako tanečník. Od roku 2007 je členom svetoznámej skupiny Akram Khan company. Interpretoval Akramove predstavenia ako Bahok, Vertical road, Confluence, ItmoI. Od roku 2012 pôsobí ako jeho asistent na projektoch (napr. Itmoi, Olympijské hry v Londýne, súčasná podoba klasického baletu Giselle vytvoreného pre Anglický národný balet). Popri pôsobení v rámci skupiny sa venuje vlastným autorským projektom. Vytvoril predstavenie pre SND v projekte The Tempest (Búrka) v réžii J. Vlka, ďalej predstavenie The Fifth (2014) pre Kecskemet City Balett, Rashomon effect (2014) pre National Youth Company London a sólo pre Martinu Hajdylu Lacovú s názvom L/One of the seven (2016), ktoré bolo nominované na cenu Thálie za rok 2016.

Lukáš Homola vyštudoval Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Ako interpret už počas štúdia spolupracoval s Tomášom Nepšinským a počas svojho krátkeho pôsobenia v Bratislave aj s Jánom Ďurovčíkom, Martou Polákovou a Ladislavom Cmorejom. Je absolventom HAMU v Prahe v odbore pedagogika tanca. Spolupracoval s tanečnými súbormi VerTeDance, ME-SA, Dot504, SKOK!, Artyci, Altaart a BOD.Y. V roku 2016 uviedol svoj choreografický debut v predstavení SOLUS a po tejto úspešnej spolupráci spolu s Jakub Mudrákom a Davidom Javorským založil občianske združenie Tri4. V roku 2017 spoločne odpremiérovali ďalšie tanečné predstavenie s názvom Erózia.

Tibor Trulik je dlhoročným profesionálnym tanečníkom Divadla Štúdio tanca, pedagóg, choreograf a lektor tanečných kurzov súčasného tanca pre dospelých. Jeho pôsobenie v Divadle Štúdio tanca a príležitosti na rozvoj a sebarealizáciu vyvrcholili vo vlastnú autorskú tvorbu. Spočiatku sa formou spolupráce podieľal na viacerých tanečných projektoch pre deti – Uzly (2006), na tanečnej rozprávke O sestre drakom unesenej (2008), Stromy (2011) a Pastierka vlkov (2017). Neskôr pripravil a uviedol aj vlastné projekty súčasného tanca – sólo Odporný domov, inscenáciu Babylonská veža (2013), dueto Androgén (2015), exteriérovú inscenáciu Nekončiaci tanec (2017) a spoločne so Zuzanou Ďuricovou Hájkovou aj inscenáciu Prevaha dobrého (2017).