V historickom kalendári si dnes pripomenieme ďalšiu osobnosť nášho regiónu. K takej môžeme určite zaradiť Juraja Radvanského zo známeho šľachtického rodu Radvanskovcov, ktorý patril medzi najvýznamnejšie v Zvolenskej stolici a samozrejme, neodmysliteľne patrí k mestečku, dnes mestskej časti Banskej Bystrice – Radvani.

Juraj Radvanský (1700 – 1763)

Kaštieľ rodu Radvanskovcov v Radvani stále chátra. Zrekonštruovať ho má Slovenská zdravotnícka univerzita. Zatiaľ nemá prostriedky.

Rodák z Radvane, syn Jána Radvanského, sa narodil  16. októbra v roku 1700. Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave. Hospodáril na rodových majetkoch v Radvani, pôsobil v správe Zvolenskej stolice, od roku 1724 bol na približne dvadsať rokov jej podžupan. V roku 1747 sa stal vôbec prvým protestantským kráľovským radcom.

V r. 1728-1729 zastupoval spolu s otcom Zvolenskú stolicu na uhorskom stavovskom sneme. V roku 1741 sa spolu s bratom Ladislavom (1701-1758) zúčastnil korunovácie Márie Terézie za uhorskú kráľovnú v Bratislave. Bol členom cisársko-kráľovskej spoločnosti vo Viedni a prírodovedeckej spoločnosti v Halle. Rovnako bol aj dištriktuálnym dozorcom evanjelickej cirkvi a prívržencom pietizmu, ktorého učiteľom bol napríklad aj Matej Bel. Spomínaný Jurajov brat Ladislav dokonca bol Belovým žiakom. Juraj Radvanský umiera v roku 1763.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…