Premiérou hry súčasnej nemeckej autorky Ingrid Lausund, ktorej  text bude uvedený po prvýkrát na Slovensku, banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí symbolicky zavŕši divadelnú sezónu 2017/2018, ktorá niesla názov (Na)ladenie.

Monológy na doma je názov hry nemeckej dramatičky, scenáristky a režisérky  Ingrid Lausund, ktorá v súčasnosti patrí medzi najuvádzanejšie autorky v nemecky hovoriacej oblasti. Do slovensko-českého dramatického kontextu sa zapísala najmä hrou Benefícia alebo Zachráň si svojho Afričana. Texty Ingrid Lausund sú charakteristické tým, že čerpajú námety z aktuálnych problémov súčasnej konzumnej, multikultúrnej a globalizovanej spoločnosti. Príznačná pre jej tvorbu je práca s rôznymi klišé. Snaží sa zachytiť spoločenskú neschopnosť bojovať proti nim, proti naučeným svetonázorom, mediálnemu tlaku, vyhraneným a čierno-bielym hodnoteniam. Akútne symptómy doby reflektuje živými obrazmi a súčasným jazykom, ktoré sú mimoriadne aktuálne a divácky atraktívne.

Výber troch monológov Posteľ, Čajník a Doplnky, ktorý tvorí banskobystrickú inscenáciu, rámcuje z rôznych pohľadov tému domova. Jednotlivé príbehy vstupujú do vnútra konkrétneho, spoločensky a národnostne definovaného domova. Rovnako do domova, ktorý nosíme kdesi hlboko vnútri samého seba. V neposlednom rade do „domova“, ktorý nám vytvárajú masmédiá. Napriek tomu, že príbehy pochádzajú z nemeckého prostredia, je až zarážajúce, ako presne zrkadlia aj našu slovenskú skutočnosť. A hľadajú odpovede na otázky: Čo je pomyselnou hranicou medzi priestorom verejným a súkromným? Medzi bezpečím domáceho prostredia a nebezpečím života „útočiaceho“ na naše zakorenené hodnoty? Aké sú hranice vlastnej slobody a kde je miera tolerancie, akú máme vo svojich životoch viesť? Kto udáva hodnoty, ktorými sa máme riadiť…?

Premiéra inscenácie Monológy na doma sa uskutoční v piatok 4. mája o 19:00 hod. v Teátriu Bábkového divadla na Rázcestí. Prvá repríza bude uvedená v stredu 9. mája o 19:00 hod.

Ingrid Lausund: Monológy na doma

Slovenský preklad: Zuzana Guldanová, réžia: Monika Tatarková, výprava: Hana Kollárová a.h., dramaturgia: Petra Kovalčíková a.h., hudba: Matúš Mayer a.h., multimediálna spolupráca: Michal Čabai a.h., choreografia: Janette Fáberová a.h.  

Účinkujú: Eva Dočolomanská, Martin Frank, Mária Šamajová.