Filip Roháček - komentár | 25.3.2012

Déjà vu pri základných školách…

Bolo to presne pred štyrmi rokmi, keď sa v meste intenzívne riešilo možné rušenie základných škôl. A v hre boli v podstate tie isté, ako dnes. Vtedajší primátor Saktor po tlaku verejnosti novú koncepciu škôl stiahol. Aj v roku 2008 sa hovorilo o zrušení vybranej školy na Fončorde a v Sásovej. Po tlaku verejnosti ohľadom školy na Okružnej sa prekvapivo na Fončorde zvažovalo zrušenie ZŠ Moskovská a v  Sásovej sa hovorilo o školách na Pieninskej a Tatranskej ulici. Ruch okolo rušenia škôl utíchol, po roku nakoniec poslanci zrušili školu na Magurskej.

To, čo sa nie celkom dotiahlo pred pár rokmi, sa nám ale vracia. Je to neradostná úloha pre akékoľvek vedenie mesta, pretože Čierny Peter vždy niekomu zostane v rukách a jedných alebo druhých si v každom prípade rozhneváte. Presne ako v roku 2008 sa začínajú spisovať petície, rastie hnev učiteľov, rodičov, absolventov… Hovorí sa najmä o školách na Tatranskej ulici v Sásovej a na Okružnej ulici na Fončorde. Mesto chce s verejnosťou diskutovať a hľadať východiská.

No diskutovať na túto tému zrejme nebude jednoduché. Pred tým, než jednotlivé ohrozené školy spustia petície a protestné akcie, musíme si uvedomiť aká je vlastne budúcnosť verejných základných škôl. Vzhľadom na stav financií a smerovanie financovania školstva všetko nasvedčuje tomu, že len vo veľkých celkoch pod jednou strechou, ktoré sa tak ľahšie uživia. Viac žiakov, viac normatívnych peňazí. Jedny náklady na prevádzku a tým pádom viac na vybavenie a pomôcky. Teda, tak mi to v ideálnej predstave vychádza.

Nepoznám situáciu v Sásovej, ale nejaké tie roky už žijem na Fončorde a tu som aj vďaka svojej práci pre centrá voľného času spoznal situáciu na tunajších školách. Položím preto otázku na jej príklade.

Základná škola na Spojovej ulici je najväčšia v meste, funguje na výbornú, akurát čaká na dotiahnutie projektu na rekonštrukciu z európskych peňazí, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov. Škola na Moskovskej má k dispozícii veľké aj voľné priestory, areál, už schválený projekt rekonštrukcie. Okružná je čo do počtu žiakov výrazne najmenšia, v niektorých jej triedach je len jedenásť žiakov, nie je pod jednou strechou, ale vo viacerých budovách pri sebe. Má však k dispozícii stále pomerne nové ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou. Tieto školy sú pomerne blízko. Vzdialenosť medzi školou na Okružnej a Moskovskej je len zhruba 500 metrov.

No a teraz otázka za milión… Ktorú základnú školu by ste vyškrtli na Fončorde?

Beriem tradíciu, beriem úspešných absolventov i argumenty zástupcov školy na Okružnej, ale čo nepustí sú čísla. Pri prázdnej mestskej kase a pri možnosti vhodnej náhrady musia ísť city jednoducho bokom. Spomenuté, vari jediné pozitívum školy na Okružnej ulici – novšie multifunkčné ihrisko či telocvičňa, by mohli byť využité napríklad mestským centrom voľného času. To by sa mohlo konečne presunúť zo svojho dlhoročného sídla, ako ja hovorím na stračej nôžke, na Havranskom námestí. To je riešenie, ktoré už v jednej z internetových diskusií načrtol aj primátor Gogola. A príde mi ako rozumné a efektívne. Samozrejme, nie bezbolestné. Ale doba nám výber z dobrých možností neponúka.

Prečítajte si staršie vydania Tak banskobystricky…

 • Jaroslav Huba

  Kvalitné, dostupné a lacné vzdelanie sa stáva neekonomickým luxusom, navrhujem zaviesť aj ďalšie úsporné opatrenia:

  1. Zrušiť všetky “kamenné” štátne a obecné školy
  2. Učiť v slamenných domoch postavených z odpadovej slamy výlučne na mestských pozemkoch (ekológia, ekonómia, zateplenie, nulové prenájmy)
  3. Vyhádzať všetkých učiteľov – úspora mzdových prostriedkov
  4. Najať dobrovoľníkov z Piece Corps ktorí budú učiť počty do 100, písanie abecedy a základnú anglickú konverzáciu ako “Give me money, sir, please” alebo “Aj kan foto with júú for many” – rozvoj osobnosti a jazykovej komunikácie

  Garantujem vysoké úspory v rozpočte, použiteľné inde, všade tam kde sú potrebnejšie, napríklad na platy nezávislých politikov, súdov a štátnych orgánov… a iné a iné….

 • Majka

  Tešiť sa, že budova ZŠ Okružnej sa konečne dostane pre CVČ Havranské je veľmi slabým dôvodov na to, aby sa odstrelom škôl riešila neschopnosť zriaďovateľa urobiť čokoľvek v oblasti školstva v BB.
  Eurofondy na rekonštrukcie za pôsobenia pani Sýkorovej aj pána Kútika zostali nevyužité. Argumentovať tým, že sme spracovali 4 projekty, ktorých výsledkom dodnes je nič… a zostávajúce školy držať v katastrofálnom stave…je robota ako u hlúpych na dvore.
  Za nehospodárnosť pri užívaní budov je zodpovedný zriaďovateľ. Takže tieto červené čísla treba upraviť na mestskom úrade, aby sme nedotovali deravé vrece.
  Aj keby sme zavreli v BB dve školy, ušetrené peniaze sa prejedia, nepreinvestujú do rekonštrukcií, lebo to inak nejde. Normatív na žiaka sa nedá prestavať je účelovo viazaný. Čokoľvek sa z prázdnych budov v BB predá bude prínosom pre pokladnicu Mesta BB a môže sa investovať napr do rekonštrukcií škôl. Znehodnotiť budovy škôl tým, že ich prestaneme užívať a necháme chátrať je veľmi nehospodárne. O schopnosti magistrátu ohľadom odpredaja budov hovorí počet prázdnych budov (aj škôl) v BB.
  CVČ Havranské treba prehodnotiť, to je pravda, lebo okrem pošty a mačiek do tej budovy nechodí nik. Ale na Okružnej by si prilepšili, fakt.
  Zatiaľ netreba nič rušiť, ale vyvodiť zodovednosť za súčasný stav u konktrétnych zaplatených úradníkov.

 • Eva

  Po jednom napísanom príspevku rodiča z Okružnej, musím uznať, že mať rodinný typ školy je dôležité. Poznám rodičov, ktorí musia a sú ochotní kvôli tejto potrebe dieťaťa dochádzať. Pamätám sa na roky, keď bola na pretrase ZŠ Moskovská. keď sa pozriem na jej internetovú stránku prváckych tried pozastavujem sa nad tým, kde by sa učili žiaci prváckych tried dnes, keby vtedy padla ZŠ Moskovská a bola by presadená verzia presťahovania žiakov na Okružnú. Asi by sa dnes žiaci učili na tom novom ihrisku, ktorým vtedy dotyční mávali. Pýtam sa otázku. Pre jazykové školy je veľmi dôležité nájisť priestory vo funkčnej(!!!) základnej škole. Prečo tak krvopotne trváte na získaní ZŠ Okružnej? Prečo nie Havranské na Moskovskú? Zostávajú tam voľné priestory, žiaľ, po materskom centre, kde sa objavila politika mesta …
  Likvidujete dobrovoľnícke organizácie pracujúce s deťmi, keď im nedáte dýchať a keď rodičia nabehnú na školský vzdelávací systém s deťmi tak ich udržujete vo “švungu” s rušením ZŠ a katastrofálnym stavom materských škôlok, ktoré inak sú vašou vizitkou tiež. Stav škôlok mi príde ako ticho pred búrkou, čakám, kedy sa pustite do nich, zatiaľ kvalitne pracujete na ich chátraní, aby potom prebrali toho čierneho Petra oni? Kam speje naša Bystrica? Ak chcete porušiť kvalitné a potrebné školské zariadenia, povedzte, určite bude väčšina mladých rodín rozmýšľať nad vysťahovaním sa z “pažravej” Bystrice. Žiaľ, naozaj ju trefne tí Zvolenčania pomenovali.

 • realista

  Plne súhlasím s názorom, uvedeným v článku. Dnes na MsZ nutnosť znížiť počet škôl podporili aj samotní riaditelia ZŠ (samozrejme okrem 2 dotknutých…).
  Ak rodičia chcú mať rodinný typ školy s 11 žiakmi v triedach, nech si to zaplatia z vlastného vrecka a neobťažujú spoluobčanov s petíciami.
  Škola Okružná sa len finančne priživuje na naplnených školách ako je napr. Spojová.