Obce v Banskobystrickom kraji by mali byť vďaka pomoci župy schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev. Priamo s ich konkrétnymi otázkami im od mája bude pomáhať Sekcia prípravy a implementácie projektov na Rozvojovej agentúre BBSK.

Obciam župa pomôže zorientovať sa v možnostiach, z ktorých výziev a na aké projekty môžu  čerpať financie, s napísaním, prípadne aj samotnou implementáciou projektu. Doteraz sa z obcí v kraji s počtom obyvateľov do 1 000 zapojila do vyhlásených výziev necelá tretina, z obcí do 100 obyvateľov sa nezapojila žiadna.

Pomoc sa bude zameriavať predovšetkým pre malé obce do 1 000 obyvateľov a bude pozostávať z prípravy projektov aj z prípravy čerpania prostriedkov z verejných i súkromných zdrojov.

„Najmenšie obce nemajú zamestnancov, ani odborné schopnosti, aby si podali projekt, ktorý má šancu uspieť, preto sú často odrezané od možnosti čerpania veľmi významných mimorozpočtových zdrojov. Jednou z našich programových priorít bolo, že pomôžeme obciam, aby boli schopné tieto financie získať,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Zo 406 obcí v našom kraji, ktoré majú do 1 000 obyvateľov, sa v práve prebiehajúcom programovom období 2014 -2020 prihlásilo do vyhlásených výziev len 116 obcí, čo je menej ako tretina. Z približne 300 obcí s počtom obyvateľov do 500 sa do prihlásených výziev prihlásilo len 40 obcí a obce do 100 obyvateľov sa do eurofondových výziev nezapájajú vôbec. Úspešnosť projektov u žiadateľov z malých obcí je na úrovni percent.

„Každý projekt a jeho príprava stojí obec čas a v prípade externých konzultantov aj peniaze v tisícoch eur. Ak je úspešný len každý druhý projekt, obciam sa nemožno čudovať, že sa do čerpania projektov nehrnú,“ uviedol Michal Straka, projektový manažér Sekcie prípravy a implementácie projektov na Rozvojovej agentúre BBSK.

Ďalším z dôvodov, prečo malé obce nečerpajú financie z eurofondov, je aj ich nedôvera v inštitúcie, ktoré sa venujú eurofondom, keďže viaceré nemajú z minulosti pozitívne skúsenosti. Kraj chce obciam pomôcť zorientovať sa vo výzvach, poskytnúť obciam, ktoré prejavia záujem, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v prípade schválenia projektu aj prebrať implementáciu projektu.

Projekt začína od mája, konzultácie budú pre obce bezplatné, v prípade záujmu o napísanie projektu bude obec platiť len poplatok 400 eur, ktorý pokryje personálne náklady na odborníka.

Pre župu je veľmi dôležité, aby každá obec mala šancu čerpať finančné prostriedky z rôznych výziev, ktoré dokážu zvýšiť samotný rozpočet obcí.