Dobré vzťahy s maďarským partnerským mestom Banskej Bystrice vyústilo aj do spolupráce základných škôl. V piatok 7. februára navštívila delegácia z mesta Dabas na čele s viceprimátorom mesto pod Urpínom s cieľom nadviazať spoluprácu so základnou školou ZŠ Pieninská.

pieninska zsPartnerskou školou banskobystrickej základnej školy je ZŠ II. Rákóczi Ferenc, ktorá sa nachádza v dabasskej časti Sári. Práve táto časť mesta je dodnes domovom obyvateľov so slovenskými koreňmi.

Spoločné aktivity začnú na úrovni piatakov a v prípade úspešnosti jednotlivých spoločných projektov bude táto spolupráca rozšírená aj na iné ročníky. Po návšteve základnej školy prijala hostí z Dabasa viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová. Vo vzájomnom rozhovore sa s viceprimátorom mesta Dabas zamerali na ďalší rozvoj sľubnej spolupráce najmä prostredníctvom podpory mládežníckej výmeny, kultúry a vzdelávania.

„Výmeny žiakov, vzájomná spolupráca pri projektoch a udržiavanie dobrých partnerských vzťahov sú veľmi dôležité, a to najmä v kontexte jednotnej Európy. Mladí ľudia musia nadobudnúť skúsenosti s inými národmi a kultúrami, musia sa naučiť akceptovať rozdielnosť a spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni. Som veľmi rada, že dobré partnerské vzťahy na úrovni Mesta postupne prechádzajú aj do dobrých vzťahov na úrovni obyvateľov oboch našich miest,“ povedala Katarína Čižmárová.

Vďaka učebniciam, knihám a hrám, ktoré viceprimátorka Katarína Čižmárová a školský úrad poslali do Dabasa, sa budú môcť malí školáci so slovenskými koreňmi zdokonaľovať v slovenskom jazyku.

„S pánom primátorom sme sa stretli počas vášho Radvanského jarmoku, následne zavítal do Dabasa a som rád, že na základe týchto stretnutí sa spolupráca presúva na konkrétne aktivity. Nesmierne nám záleží na podpore slovenských tradícií, ktoré dodnes obohacujú naše mesto,“ povedal viceprimátor Dabasa János Szandhofer.