Banskobystrická Základná škola na Ďumbierskej ulici, okrem toho, že je „zelená“, že je školou, ktorá podporuje zdravie tým, že sa stará o životné prostredie školy, separuje odpad a venuje sa regionálnej výchove, je aj školou, kde učitelia v žiakoch pestujú pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia.

dumbierskaA to aj prostredníctvom turisticko-vlastivedných krúžkov, ktoré na prvom aj druhom stupni vedie pani učiteľka Želka Dobrotová. Naposledy sa piataci so svojimi učiteľkami Mariou Babiakovou a Želkou Dobrotovou vybrali na výlet do Jakuba, kde absolvovali Náučný chodník Jakub. Bolo to počas Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013, ktorého súčasťou bol aj pokus o zaujímavý a výnimočný slovenský rekord.

Hana Beháňová z 5. C o výlete napísala: „Jakub nie je až tak  ďaleko. Na začiatku náučného chodníka nás čakala pani Daniela Domčeková z NAPANTu a pán Peter Turis. Sprevádzali nás celým náučným chodníkom. Hovorili o tom, kedy bol vytvorený, kde bol zaradený, aj to, že patrí do chráneného areálu. Zastavovali sme sa pri rozličných rastlinách. Videli sme kvitnúce kvety, ako napríklad črievičník papučkový, skalníky, orchidey. Rozoznávali sme stromy podľa ich špecifických listov a kôry. Rastú tam duby, buky, javory, liesky, lipy, jasene a ďalšie. Po dlhšej chvíli sme dorazili na veľkú, priestrannú lúku. Pani Domčeková nám pripravila zaujímavé hry. A potom sme sa vybrali späť do Jakuba. Na tento výlet určite nikto z nás nezabudne…“

Rekord

dumbierska1Štátna ochrana prírody SR úspešne dosiahla slovenský rekord Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach. Podarilo sa jej to počtom detí 3 276, pod dohľadom komisára Knihy slovenských rekordov. Pokus o rekord bol jedným zo sprievodných podujatí festivalu Envirofilm 2013. Malí a veľkí školáci, aj napriek obavám z nepriaznivého počasia, pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) navštívili viac ako 30 chránených území  v územnej pôsobnosti 9 národných parkov (TANAP, PIENAP, NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Poloniny, NAPANT, NP Slovenský raj) a v 9 chránených krajinných oblastiach (CHKO Východné Karpaty, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Latorica, CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Dunajské Luhy, CHKO Poľana). No a o dosiahnutie tohto rekordu sa pričinili aj žiaci zo ZŠ Ďumbierska.