obecny uradK zmenám po voľbách dochádza nielen v krajskom meste, ale aj v ďalších obciach okresu, aj keď mnoho starostov svoje pozície obhájilo. Prinášame vám prehľad zvolených starostov a tiež prehľad hlasov pre nezvolených kandidátov.

Najviac, až dvadsať zvolených starostov a jeden primátor, kandidovali oficiálne s prívlastkom nezávislý. Suverénne najnižšia volebná účasť bola v Banskej Bystrici, najvyššia zas v obci Dolný Harmanec, kde prišlo voliť až 82,29% oprávnených voličov. Noví starostovia a poslanci sa svojich funkcií ujmu na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré musí súčasný starosta alebo primátor zvolať do tridsiatich dní po voľbách.

Zvolení starostovia a primátor v obciach okresu Banská Bystrica

Obec Meno a priezvisko Hlasy Príslušnosť
Badín Pavol Hric 342 NEKA
Badín Viera Kadlecová 273 SZS
Badín Viktor Marko 157 NEKA
Badín Július Gombala 104 SIEŤ, DS
Badín Juraj Majerský 97 NEKA
Badín Peter Šramko 27 NEKA
Baláže Jozef Chaban 107 NEKA
Banská Bystrica Ján Nosko 9 739 NEKA
Banská Bystrica Peter Gogola 4 248 NEKA
Banská Bystrica Pavol Bielik 2 254 NEKA
Banská Bystrica Ľubomír Hadvičák 849 TIP
Banská Bystrica Miroslav Ivan 790 SaS
Banská Bystrica Peter Lačný 661 KDH, NOVA
Banská Bystrica Marian Korytiak 555 SIEŤ
Banská Bystrica Štefan Hrčka 489 NEKA
Banská Bystrica Janka Slaná 429 NEKA
Banská Bystrica Peter Múkera 301 DOST
Banská Bystrica Igor Šimeg 290 NEKA
Banská Bystrica Ľubomír Piterka 189 NEKA
Banská Bystrica Pavel Čupka 142 HZDS
Banská Bystrica Jozef Sásik 121 SĽS
Banská Bystrica Jarmila Virostková 77 NEKA
Brusno Viera Krakovská 709 NEKA
Brusno Peter Ivic 254 KDH
Čerín Pavel Kmeť 164 SMER-SD
Čerín Roman Lenár 114 NEKA
Čerín Vladimír Lupták 13 NEKA
Dolná Mičiná Oto Hudec 96 NEKA
Dolná Mičiná Anna Budajová 64 NEKA
Dolná Mičiná Dušan Kokavec 40 NEKA
Dolná Mičiná Igor Šovčík 12 NEKA
Dolný Harmanec Alena Necpalová 65 SMER-SD
Dolný Harmanec Matúš Vajs 53 NEKA
Dolný Harmanec Dagmar Sliacka 31 SIEŤ
Dolný Harmanec Róbert Mydlo 5 NEKA
Donovaly Miroslav Daňo 100 NEKA
Donovaly Martin Lipták 17 NEKA
Dúbravica Janka Slobodníková 107 SMER-SD
Dúbravica Denisa Škutová 53 NEKA
Dúbravica Michal Záchenský 24 NEKA
Harmanec Henrieta Ivanová 351 NEKA
Harmanec Helena Vajsová 56 TIP
Hiadeľ Ondrej Snopko 234 DS, SIEŤ, SDKÚ-DS
Hiadeľ Karol Sedliak 43 SMER-SD
Hiadeľ Iveta Šimičková 26 SNS
Horná Mičiná Ivan Lenár 143 TIP
Horná Mičiná Miloš Klibáni 138 SMER-SD
Horná Mičiná Roman Kupec 37 ĽS NS
Horná Mičiná Michal Karkalík 20 NEKA
Horná Mičiná Roman Matuška 20 NEKA
Horné Pršany Ivan Dobrota 151 NEKA
Horné Pršany Anna Miartušová 43 SMER-SD
Horné Pršany Teodor Škrabský 41 NEKA
Horné Pršany Slavko Pisák 22 NEKA
Hrochoť Marián Mazúch 453 NEKA
Hrochoť Anna Čerhýňová 301 SMER-SD
Hrochoť Július Biely 43 ĽS NS
Hronsek Miroslav Ostrihoň 305 NEKA
Hronsek Milan Kollár 49 SMER-SD
Hronsek Michaela Klusová 34 NEKA
Kordíky Ján Záchenský 114 NEKA
Kordíky Júlia Sigetyová 107 NEKA
Králiky Ivan Škamla 251 SMER-SD
Králiky Jana Hubertová 42 NEKA
Králiky Peter Jahn 37 NEKA
Králiky Pavol Štofan 33 NEKA
Králiky Ľubomíra Maťovčíková 22 NEKA
Králiky Anton Pitschmann 10 NEKA
Kynceľová Martina Kubišová 122 NEKA
Kynceľová Soňa Mlynáriková 52 NEKA
Kynceľová Janeta Červená 38 NEKA
Kynceľová Branislav Styk 17 NEKA
Ľubietová Pavel Zajac 381 SMER-SD, KDH, SNS, SMS
Ľubietová Kamil Kordík 250 NEKA
Lučatín Marián Píši 194 SMER-SD, KDH, SMS
Lučatín Ľubica Paločková 93 NEKA
Lučatín Peter Vrbický 55 MOST – HÍD
Lučatín Monika Zemanová 13 ĽS NS
Malachov Lucia Ferenc Gajdúšková 251 NEKA
Malachov Lenka Kapustová 189 NEKA
Malachov Adrián Vajo 80 NEKA
Malachov Maroš Horník 23 SNS
Medzibrod Pavol Svetlík 577 SNS, SMER-SD
Moštenica Ján Lupták 82 SMER-SD
Moštenica Jozef Michalčík 23 NEKA
Moštenica Igor Chrien 16 SDKÚ-DS
Motyčky Maroš Lacko 48 SMER-SD
Môlča Ján Kluka 101 NEKA
Môlča Igor Tichý 91 SMER-SD
Nemce Dušan Mydlo 259 SMER-SD
Nemce Peter Kostiviar 227 NEKA
Oravce Anna Filipčová 64 SMER-SD
Podkonice Michal Vráb 262 NEKA
Podkonice Michal Kukučka 128 KDH
Podkonice Ján Chaban 108 NEKA
Podkonice Juraj Barla 54 NEKA
Podkonice Michal Budaj 8 ĽS NS
Pohronský Bukovec Igor Šagát 37 SMER-SD, SMS
Poniky Ján Beňo 460 NEKA
Poniky Samuel Bračo 169 NEKA
Poniky Miroslav Šávolt 87 NEKA
Poniky Iveta Pelcová 66 NEKA
Povrazník Ivan Kováč 85 SMER-SD
Priechod Stanislav Chaban 305 SDKÚ-DS, SIEŤ
Priechod Jozef Čunderlík 96 KDH
Priechod Karol Rakyta 24 NEKA
Riečka Marián Spišiak 264 KDH
Riečka Erika Baboľová 125 NEKA
Sebedín-Bečov Ján Škamla 130 NEKA
Sebedín-Bečov Dušan Krnáč 69 NEKA
Sebedín-Bečov Pavol Škamla 36 SMER-SD
Selce Ján Kupec 637 NEKA
Selce Božena Zázrivcová 296 SMER-SD, SMS, KDH
Selce Dušan Tury 178 SIEŤ, SaS, MOST – HÍD
Slovenská Ľupča Miroslav Macák 297 SMER-SD, SMS
Slovenská Ľupča Ivona Dobišová 284 NEKA
Slovenská Ľupča Jozef Stanko 262 NEKA
Slovenská Ľupča Peter Lakomčík 248 KDH
Slovenská Ľupča Erika Lamperová 186 SNS, SDKÚ-DS, SIEŤ
Slovenská Ľupča Vladimír Salaj 90 NEKA
Slovenská Ľupča Jozef Polievka 86 NEKA
Slovenská Ľupča Dagmar Petrovičová 27 NEKA
Staré Hory Ján Kováč 117 SMER-SD, SMS
Staré Hory Mária Hudecová 116 NEKA
Staré Hory Eva Filipová 32 NEKA
Staré Hory Peter Sárinec 24 NOVA
Strelníky Miroslava Lamperová 253 SMER-SD
Špania Dolina Martina Wilhelmerová 61 NEKA
Špania Dolina Anna Šlauková 31 SNS
Špania Dolina Marián Slobodník 23 SMER-SD
Špania Dolina Ján Stehlíček 2 ĽS NS
Tajov Ladislav Surovčík 216 SMER-SD
Turecká Ivan Janovec 74 NEKA
Vlkanová Ľubomír Longauer 307 NEKA
Vlkanová Erik Hamza 119 SDS
Vlkanová Jakub Debnár 90 NEKA
Vlkanová Július Kapusta 42 SIEŤ
Vlkanová Tomáš Baksa 29 TIP