Hoci tento rok budeme sláviť najväčší kresťanský sviatok trochu inak než zvyčajne, jeho posolstvo a význam si môžeme pripomenúť aj v úzkom rodinnom kruhu a bezpečí našich domovov.

Veľká noc sa neodmysliteľne spája s precíznym remeselným dedičstvom našich predkov – kraslicami, no maľované vajíčka nie sú jediným symbolom nadchádzajúceho obdobia. Poznáte veľkonočnú symboliku ohňa, vody či farieb?

Vynášanie Kyseľa v Hrušove na Kvetnú nedeľu.

Termín Veľkej noci nie je kalendárom pevne stanovený. Začína nedeľou po prvom splne, ktorý nasleduje po dni jarnej rovnodennosti. Počas veľkonočného trojdnia od Zeleného štvrtka po Veľkonočnú nedeľu si kresťania na celom svete pripomínajú umučenie, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Symboly Veľkej noci v ľudovom prostredí

Vajce patrí medzi najstaršie kultové a obradové predmety. Súvisí s podstatou príchodu nového života na svet, symbolizuje zrod života. Na Slovensku sa zachovali viaceré zvyky a tradície spojené aj so začínajúcimi sa poľnohospodárskymi prácami na poli. Napríklad v Dobrej Nive (okres Zvolen) začínali v minulosti siatie konope nasypaním semienok do sita, na ktoré položili vajce a mali ho tam dovtedy, kým nedosiali. Verili, že takto zasiate konope dobre zarodí.

„V mnohých častiach Slovenska bolo zvykom klásť vajíčka na hroby na Veľkonočnú nedeľu, niekde na Veľký piatok či na Turíce. Ide pravdepodobne o pozostatok prastarého zvyku Slovanov obety predkom. Stále živým zvykom je obdarovávanie šibačov či polievačov na Veľkonočný pondelok. Vajíčka boli pôvodne určené na jedenie a darovávali sa takmer vždy zdobené. Pôvodne sa zdobili tzv. znakovaním, teda popisovaním prosperitnými alebo ochrannými znakmi či symbolmi, neskôr sa rozvinul dôraz na dekoratívne prvky,“ hovorí Mária Trubínyiová, etnologička Stredoslovenského múzea.

Ďalší ľudový symbol Veľkej noci predstavuje oheň. Plnil magickú, očistnú a ochrannú funkciu, využíval sa v liečiteľstve. Naši predkovia ako prvé pred sviatkami očistili ohniská a v peciach založili oheň nanovo. Na Bielu sobotu v rámci Veľkonočnej vigílie kňaz pri kostole zapálil oheň, od ktorého potom odpálil veľkonočnú sviecu paškál používanú pri rôznych cirkevných obradoch.

Voda má zase očistnú a uzdravujúcu funkciu. Počas veľkonočného trojdnia sa ľudia umývali pred východom slnka v potoku, aby boli zdraví a vyplachovali si zuby, aby ich neboleli. Na Veľkonočný pondelok zas chlapci chodili polievať dievčatá, aby boli po celý rok zdravé a krásne.

Významnú symboliku predstavujú počas Veľkej noci aj farby. „Zelená symbolizuje vzrast, mladosť, zdravie. V starších ľudových predstavách zas aj svadbu, kde zelenú farbu nájdeme na svadobnej sukni či svadobnom stromčeku. Červená tradične vyjadruje lásku, vášeň, život a pripisuje sa jej ochranná moc. Žltá je zas farbou nebeských telies, obilia či ovocia. Preto sa stala symbolom bohatstva,“ dodáva etnologička.

Tak, ako sa mení spoločnosť, menia sa aj symboly Veľkej noci. Okrem farieb, vody, ohňa a kraslíc ju dnes pre mnohých symbolizujú aj mláďatá, najmä kuriatka, či zajačiky. Vodu nahradili voňavky, detské hry na lúke zas hľadanie čokoládových vajíčok v záhrade. Napriek tomu sa v mnohých kútoch Slovenska tradície dodnes dodržiavajú a prastaré veľkonočné zvyky ostávajú naďalej živé.