Novým vlastníkom a vydavateľom portálu BBonline.sk sa stáva spoločnosť REGIONAL MEDIA, s.r.o. Jej vznik je výsledkom dlhodobej snahy jeho zakladateľov o sprofesionalizovanie poskytovaných informácií obyvateľom Banskej Bystrice, ale aj ďalších miest.

„O budúcnosti tohto projektu som sa rozprával s mnohými ľuďmi, mali sme niekoľko konkrétnych ponúk od čiastočnej pomoci až po úplnú kúpu. Nakoniec sme vybrali najprijateľnejšie riešenie pre rozvoj projektu, ako aj zachovanie objektivity portálu. Práve jej zachovanie a voľnosť pri tvorbe boli pre pôvodné zloženie redakcie veľmi dôležité. Na toto budeme dbať aj naďalej, pretože chceme byť najlepším regionálnym médiom, a s tým súvisí poskytovanie širokého pohľadu na jednotlivé témy,“ uviedol zakladateľ BBonline.sk a konateľ spoločnosti REGIONAL MEDIA Filip Roháček.

S novým investičným zázemím súvisí aj ďalší rast projektu: „Rozširovanie robíme citlivo, pretože naším cieľom je vytvoriť kvalitné portály jednotlivo. Navyše ich neimplementujeme do regiónov umelo, ale reagujeme na záujem ľudí. Jednak verejnosti a jednak mladých nadšencov pre písanie a  novinársku prácu,“ podotkol Roháček. Načrtol ale aj ďalší obsahový rozvoj portálov: „Prioritou pre tento rok je zvyšovanie kvality a hĺbky obsahu. Množstvo činností sa postupne sprofesionalizuje. Po obsahovej stránke čaká portál BBonline.sk v tomto roku niekoľko noviniek, ktoré by som teraz nerád konkretizoval, ale pôjde o nové prvky, ktoré budú prispievať ku komplexnosti regionálnych informácií na jednom mieste.“

Portál BBonline.sk vznikol v auguste 2010 a od tohto času boli jeho redaktori a fotoreportéri pri všetkých dôležitých pozitívnych, či menej pozitívnych udalostiach v meste Banská Bystrica a bezprostrednom okolí, mnohokrát ako prví. Jedná sa v prevažnej miere o študentov vysokých a stredných škôl so záujmom o žurnalistiku, ale aj ďalších spolupracovníkov, ktorí majú s novinárskou prácou väčšie či menšie skúsenosti. Na stránky BBonline.sk si za tento čas kliklo vyše tristotisíc návštevníkov, pričom články na tomto portáli majú dodnes približne milión prečítaní.  Celkovo si na stránky tohto zdroja aktuálnych informácií o regióne kliklo stotridsať tisíc unikátnych návštevníkov a na sociálnej sieti facebook má vyše troch tisíc fanúšikov. Za mesiac apríl činí počet návštev tohto portálu vyše 60 tísíc, čo predstavuje približne 35 tisíc unikátnych návštevníkov.