Počas piatkového galavečera odborná porota rozhodla o víťazoch v kategórii Civilné letectvo SR, Letectvo silových zložiek SR, Veda/Výskum/Vzdelávanie a Športové letectvo SR. Okrem toho sa rozhodlo o držiteľoch Ceny Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017 a Ceny verejnosti. Do Siene slávy uviedli in memoriam bývalého veliteľa leteckého pluku v Piešťanoch plukovníka Radomila Pecu.

„Som veľmi rád, že prestížna anketa Zlaté krídla sa po štyroch rokoch udomácnila a stretla s pozitívnym ohlasom medzi odbornou i laickou verejnosťou. Letecký svet ju prijal ako výbornú príležitosť oceniť výsledky práce odborníkov či inštitúcií z tejto oblasti. Som presvedčený, že spojenie Medzinárodných leteckých dní, najväčšieho sviatku letectva, s touto myšlienkou dáva zmysel. Verím, že v budúcnosti naberú Zlaté krídla ešte väčší rozmer a ich tradícia bude pokračovať,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF 2017.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

CIVILNÉ LETECTVO

Mgr. Štefan Pohanka a Ing. Róbert Slosiar, in memoriam. Ako dlhoroční funkcionári Aeroklubu Dubnica nad Váhom veľkou mierou prispeli k rozvoju športového lietania na Slovensku i v zahraničí. Róbert Slosiar zahynul v roku 2015 pri leteckej havárii.

LETECTVO SILOVÝCH ZLOŽIEK

Projekt Obnova leteckého parku Leteckého útvaru MV SR – s významnou modernizáciou leteckej techniky začalo Ministerstvo vnútra ešte vlani a za krátky čas dokázalo kompletne vymeniť a zmodernizovať lietadlový park.

VEDA/VÝSKUM/VZDELÁVANIE

doc. Ing. Libor Palička, CSc. – patrí k prvým absolventom Katedry prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy v Žiline. Následne ako letecký inštruktor zabezpečoval výcvik profesionálnych pilotov počas celého svojho pôsobenia na univerzite.

ŠPORTOVÉ LETECTVO

PaedDr. Ján Mikuš  –  leteckej činnosti sa venuje už viac ako 60 rokov. V roku 2004 bol zvolený do funkcie prezidenta Slovenského národného aeroklubu, ktorú vykonáva dodnes. Je zástupca SR v Medzinárodnej leteckej federácii (FAI).

CENA ZA MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SIAF 2017

Ing. Milan Konvičný – dlhé roky pôsobil ako výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní, ktoré riadil a zároveň odovzdával skúsenosti celému organizačnému tímu. Je rešpektovaný a uznávaný odborník v oblasti letectva. Bývalý vojenský pilot, inšpektor, letecký inštruktor ako aj funkcionár Veliteľstva vzdušných síl, v súčasnosti v civile. Je držiteľ profesionálneho medzinárodného certifikátu organizátora – riaditeľa leteckých dní. Bol letový riaditeľ SIAD-u v rokoch 2002 a 2004.

Spoločnosť Soitron – zakladá si na férovej a zodpovednej partnerskej spolupráci, ktorú s organizátormi Medzinárodných leteckých dní rozvíja od roku 2011 ako hlavný partner SIAF.

CENA VEREJNOSTI

Walter Topfer – od založenia Leteckej amatérskej asociácie SR sa venuje inštruktorskej činnosti pri výchove nových pilotov motorového závesného lietania. Zaslúžil sa o jeho intenzívny rozvoj – neúnavne pomáhal a podieľal sa na spracovaní predpisov pre praktickú časť výcviku, zabezpečujúcich skvalitnenie lietania a jeho bezpečnosti. V súčasnosti pôsobí na letisku Ružomberok-Lisková ako inšpektor a technik motorového závesného lietania.