Slnecna ulica, Banska Bystrica, 14.10.2013Mesto Banská Bystrica avizovalo zmenu organizácie dopravy na Slnečnej ulici na Fončorde na minulý týždeň. K reálnym zmenám v značení dopravy tu ale došlo až v pondelok.

Na ulici už síce pribudlo, zatiaľ prekryté, dopravné značenie, ale samotní cestári začali s vodorovným značením až v pondelok. Keďže mesto avizovalo práce na minulý týždeň, cestári majú teraz prácu značne sťaženú, keďže na ulici je množstvo zaparkovaných vozidiel. Cestári tak museli opätovne vylepovať oznamy s prosbou o uvoľnenie ulice.

Vzhľadom na už jasné vyznačenie novej komunikácie, vodiči už musia rešpektovať novú organizáciu dopravy. Jednosmerná premávka začne pri bytovom dome s orientačným číslom 13 a bude pokračovať po objekt s orientačným číslom 6. Zo súčasnej využívanej odbočky na Internátnej ulici sa tak budete môcť dostať len k bytovým domom s číslami 2, 4 a 6, respektíve k priľahlým garážam. Obyvatelia vyššie položených blokov, ale napríklad aj zásobovanie obchodného strediska, či rodičia, ktorí vozia svoje deti do blízkej materskej školy i neďalekej základnej školy, budú musieť pokračovať vyššie po Internátnej ulici a zísť na Slnečnú až z križovatky od Zelenej ulice.

Slnecna ulica, Banska Bystrica, 14.10.2013Zmenou organizácie dopravy z obojsmernej premávky na jednosmernú sa zmení aj parkovanie vozidiel z pozdĺžneho státia na šikmé. Mesto chce touto zmenou zabezpečiť zvýšenie kapacity parkovacích miest a zvýšiť bezpečnosť premávky v danej lokalite. Napriek obojsmernej ceste bol v súčasnosti pre množstvo zaparkovaných vozidiel prejazd po ulici často komplikovaný. Vodiči budú na zmenu upozornení aj prenosným dopravným značením pri vstupe z Internátnej a Slnečnej ulice.