Podobne ako ďalšie mestá, aj Banská Bystrica pristúpi v reakcii na zvyšujúce sa náklady a zároveň výpadky prímov z podielových daní od štátu, k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Napríklad daň za byt sa od budúceho roka zdvojnásobí, za odpad zaplatíme všetci ročne o takmer jedenásť eur viac. V utorok to schválili mestskí poslanci.

Štát sa rozhodol ukrojiť z daňového koláča samospráv. Ako primátori už skôr poukázali, zavedenie zvýšeného daňového bonusu pripraví samosprávy o milióny. V prípade Banskej Bystrice to podľa úradu spôsobí výpadok približne 4,7 milióna eur. Na mestský rozpočet, ktorý výrazne poskočí na sumu vyše 119-miliónov eur, však dopadajú aj zvýšené náklady na mzdy, energie a ďalšiu prevádzku v školách, sociálnych službách a ďalších.

„Týmto spôsobom nie je možné držať daňovú politiku v rámci sociálnej politiky. Tým pádom je potrebné navýšiť dane aj poplatky za komunálny odpad. Po porade krajských miest, Únie miest Slovenska alebo asociácie komunálnych ekonómov, sme samosprávy na tom viac menej rovnako. Kvôli celospoločenskej situácii, ktorá tu je, pristupujeme všetci v tomto období k navýšeniu daní a poplatkov,“ uviedla poslancom Zuzana Detková, poverená vedením Ekonomického odboru MsÚ.

Ako doplnila, mesto pri príprave budúcoročného rozpočtu vykonalo škrty v ráde miliónov eur, ale bez zvýšenia daní a poplatkov by nebolo možné zostaviť rozpočet. Ten musí byť zo zákona vyrovnaný alebo prebytkový.

Opozícia návrh kritizuje

O návrhu sa už niekoľko týždňov diskutuje na diskusných stretnutiach, zasadnutiach komisií i poslaneckých klubov. Názorová prestrelka však pokračovala aj na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, a hneď v úvode volebného obdobia tak jasne vyprofilovala koalíciu a opozíciu.

 

„Nie je hanba povedať, že na niečo nemáme a slušne to odkomunikovať. Ak od ľudí očakávame, že oni majú šetriť vo svojich domácnostiach aby prežili, tak sme ako samospráva mali ísť príkladom ako prví. Mali sme ukázať, že sme schopní si učesať vlastný rozpočet, ktorý v roku 2019 keď prišlo k navyšovaniu daní bol 97-miliónov eur, dnes po troch rokoch je 120 miliónov eur a stále nám nestačí,“ povedal poslanec Martin Turčan (Bystričania).

Pavol Katreniak z Banskobystrickej alternatívy kritizoval krátky čas na vyhodnotenie návrhu, ktorý bol zverejnený len 25. novembra 2022. „Dovtedy mesto nezverejnilo žiadne čísla a dokonca ani zámer zvyšovať dane,“ podotkol. „Predložené návrhy zvýšenia daní nie sú dostatočne podložené výpočtami a môžu byť neprimerane vysoké. Keďže štátny rozpočet Slovenskej republiky ešte nie je schválený a nie je jasná ani presná výška kompenzácie výpadku príjmov samospráv z daní z príjmov fyzických osôb, je predčasné skokové zvýšenie daní z majetku len tak, ako sú uvedené v návrhu,“ priblížil.

„Dodnes nemáme zodpovedané otázky prečo mesto navrhuje pristúpiť k zvyšovaniu práve týchto daní a poplatkov a prečo práve o takéto sumy. Máme problém s neodôvodnenou výškou, pretože nevieme ani odpoveď na otázku či sme sa vôbec pokúsili výpadok sanovať inak. Chýba nám aj logika akýchkoľvek iných úsporných opatrení. My zodpovedne nevieme povedať, kde vlastne mesto šetrí,“ doplnila poslankyňa a neúspešná primátorská kandidátka Diana Javorčíková (Bystrica má na viac).

„Tento rok je špecifický a mňa veľmi mrzí, že sme museli k tomuto opatreniu pristúpiť. Neprehľadnosť prijímania legislatívnych opatrení zo strany vlády a medzirezortná nekomunikácia na úrovni vlády dostala samosprávy do situácie, kedy musia prijímať nepopulárne opatrenia, ale musia samozrejme aj robiť škrty a šetriť. Samozrejme, že mesto hľadalo rezervy a škrty. Nie je to jednoduché. Tá krátkosť času, ktorá v tejto situácii bola, si vyžadovala prijať opatrenia také, aby sme pre budúci rok dokázali, keď už nemáme na havárie, aby sme aspoň dokázali pripravovať rozvojové projekty pre čerpanie v nasledujúcom programovom období. Aby sme možno aj z týchto rozvojových projektov dokázali čiastočne zasanovať veci, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, ktoré sa týkajú infraštruktúry,“ reagoval primátor Ján Nosko.

„Pani Detková vyzývala všetkých poslancov a kluby, ak majú nejaké nejasnosti alebo iné dotazy, nech sa s ňou spoja. My sme tak viackrát urobili. Takisto sme sa stretli s pánom primátorom. Neustále sme diskutovali o tom, ako majú byť nastavené dane a rozpočet. Teraz idú hore výdavky o desať miliónov eur a to nám pani Detková ešte nečítala, aké boli požiadavky. Keby sme tieto ostatné veci pripočítali, možno je to dvadsať, možno tridsať miliónov o koľko mal ísť rozpočet vyššie. Je tu inflácia, navýšenie miezd zamestnancov zo zákona a máme výpadok päť miliónov podielových daní. Dane sanujú 2,6 milióna eur. Kto povie, že prenášame všetko hneď na obyvateľov, nie je to pravda,“ priblížil budúci druhý viceprimátor a poslanec Martin Majling z väčšinového Klubu nezávislých poslancov.

Niektoré miestne dane sa zdvojnásobia

Dane z nehnuteľností zvýši Banská Bystrica v rozmedzí od 20% do 100%. Zdvojnásobenie výšky dane sa dotkne napríklad dane z bytov, kde ich majitelia zaplatia, namiesto doterajších 0,50 € za meter štvorcový, po novom 1 € za meter štvorcový.

V prípade domov dôjde k nárastu o 30% z 0,50 € na 0,65 € za meter štvorcový. Úľava na dani pre osoby nad 62 rokov a ďalšie vybrané skupiny v prípade domov a bytov sa však zvýši z terajších 50% na 60%.

Obyvatelia zaplatia vyššiu daň aj za záhrady (+20%), chaty a záhradné chatky (+41,18%), či garáže (+38,46%). Na podnikateľov dopadne 20% zvýšenie cien daní z nehnuteľností, ale napríklad na poľnohospodárske stavby sa daň rovnako až zdvojnásobí.

Aj turisti, ktorí v Banskej Bystrici prenocujú, zaplatia vyššiu daň za ubytovanie. Namiesto 1 eura za noc, to budú až dve eurá.

Nemalé navýšenie poplatku za komunálny odpad

Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo snaží držať vyrovnaný rozpočet odpadového hospodárstva. To znamená, že na tento účel idú výlučne financie, ktoré mesto získa z poplatkov. Tie tak musia pokryť jeho náklady. Tie sa v budúcom roku zvýšia nielen pre inflačnú doložku s dodávateľom služieb, ale tiež nové náklady spojené s legislatívou vyžadujúcim zavedením úpravy zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním.

V praxi teda dôjde v prípade platby paušálneho poplatku ku zvýšeniu z 0,10 € na osobu a deň na 0,13 € za osobu a deň.

Väčšina obyvateľov v súčasnosti platila za odvoz odpadu paušálny poplatok 36,50 € za rok, od budúceho roka to bude až 47,45 € za rok. Upravujú sa tiež sadzby neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu

Nový poplatok za rozvoj

Mestskí poslanci sa rozhodli zaviesť aj takzvaný poplatok za rozvoj, ktorý ide nad rámec daní za stavby. Túto možnosť majú samosprávy už niekoľko rokov, avšak zavádzanie poplatku sa neraz stretáva s odporom najmä zo strany investorov a developerov.

V praxi bude zavedený poplatok za rozvoj v sume 10 eur za každý aj začatý meter štvorcový pri stavbách na bývanie a v sume 5 eur pri všetkých ostatných stavbách.