foto_1Vďaka prebiehajúcej rekonštrukcii zimného štadióna bude Banská Bystrica tretím mestom na Slovensku, ktoré spĺňa normy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a bude mať tak možnosť hostiť prestížne medzinárodné hokejové turnaje i kultúrne podujatia.

Do konca septembra 2014 by podľa plánu mala prebehnúť komplexná rekonštrukcia severnej tribúny, ako aj výmena chladiaceho systému, ktorý vďaka pokrokovej technológii bude zabezpečovať efektívnejšie chladenie a výrobu kvalitnejšieho ľadu v obidvoch športových halách. V pondelok sa s priebehom rekonštrukčných prác oboznámil aj primátor Peter Gogola, ktorý vyjadril spokojnosť s ich priebehom.

„Rekonštrukcia tribúny a výmena chladenia je, samozrejme, hlavnou a najdôležitejšou časťou prebiehajúcej rekonštrukcie. V budúcnosti je ambíciou a prioritou Bytového podniku mesta i výmena a modernizácia hlavného osvetlenia založeného na úspornej LED-technológii, úprava vonkajšej fasády, toaliet i vstupu,“ vyjadril sa na margo rekonštrukčných prác manažér projektu Tomáš Novanský.

Rekonštrukcia sľubuje výrazné zvýšenie komfortu i vizuálnej stránky zimného štadiónu. Jej realizácia je možná vďaka sume milión eur, ktorú ešte v decembri minulého roku vyčlenil Úrad vlády zo štátnej rezervy. Bytový podnik mesta bude zároveň musieť celkovú rekonštrukciu dofinancovať sumou viac ako 1,6 milióna eur.

Mesto sa zaviazalo, že najmenej 10 rokov od dokončenia rekonštrukcie nezmení vlastnícke ani iné právo k pozemku ani stavbe a štadión bude využívať v súlade so zmluvou so Slovenským zväzom ľadového hokeja.