Ani do roka a do dňa sme sa nedočkali zásadnejšej zmeny v opatreniach súvisiacich s pandemickou situáciou na Slovensku. Ôsmy ročník Univerzitnej noci literatúry sa preto aj tento rok uskutoční v online priestore. Leitmotív aktuálneho ročníka je Ženy čítajú ženy.

„Hoci je výborné, že sa bude čítať celý týždeň, chýba nám, a azda aj vám, čarovná atmosféra siedmich stanovíšť, spoločné počúvanie a osobné stretnutia. V apríli 2021 to teda bude Univezitná noc literatúry z gauča! Pozývame vás na náš youtubový kanál Univerzitná noc literatúry, kde si každý deň od pondelka dvanásteho apríla do nedele osemnásteho apríla, vždy o 20. hodine, môžete v premiére vypočuť jedno čítanie. Určite je na čo sa tešiť, pretože prekvapení sme pre vás pripravili minimálne sedem. Všetky čítania tam, samozrejme, nájdete aj neskôr,“ pozýva na podujatie organizačný tím Univerzitnej noci literatúry.

Idea ôsmeho ročníka – Ženy čítajú ženy

V roku 2021 začíname na Slovensku druhú storočnicu volebného práva žien. Napriek tomuto medzníku z roku 1920 sa status ženy na Slovensku mení len pomaly, mnohé problémy zostávajú nepomenované alebo sa o nich diskutuje len veľmi opatrne, akoby neexistovala nerovnosť, diskriminácia na základe pohlavia v rôznorodých oblastiach života či násilie páchané na ženách. Ženský hlas na Slovensku rozhodne nie je rovnocenný a príklady pribúdajú, žiaľ, každý deň. Pričasto zabúdame, že dejiny žien sú rovnako dlhé ako dejiny mužov.

Organizačný tím 8. ročníka Univerzitnej noci literatúry (UNL) preto oslovil sedem žien, vybral sedem autoriek a prinesie ich príbehy. Ale najmä chce poukázať na to, že ženské práva sú ľudské práva, preto vybranými ukážkami sleduje rozmanitosť životných údelov. Uvedomujeme si, že svet čelí rozličným výzvam. Sme svedkami mnohých globálnych i osobných kríz. Často sme necitliví a nevieme, ako na ne zareagovať. Mnohé z našich ukážok prinesú aspoň čiastočné odpovede na to, ako sa zachovať v stave ohrozenia, ktorý dnes číha za každým rohom, ale nám aspoň pomôže empatickejšie načúvať.

UNL Online 2020 – Aftermovie:

Komu budete načúvať?

V tomto ročníku pozvanie zapojiť sa do projektu prijali novinárka denníka SME Zuzana Kovačič Hanzelová, prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča Iveta Onušková, literárna kritička Eva Urbanová, právnička zaoberajúca sa antidiskrimináciou a rodovou rovnosťou Janka Debrecéniová, poradkyňa v Európskom parlamente Karolína Koščová a germanistka a prodekanka Filozofickej fakulty UMB Nadežda Zemaníková. Naše čítajúce prinesú príbehy žien z amerického malomesta, ale aj z New Yorku, zo strednej Ázie, ale aj z Berlína, z talianskeho sídliska podobného tým našim a skončíme v súčasnom Štokholme. Nezabúdame však ani na deti, im bude venované štvrtkové čítanie. O čom? To si necháme ako prekvapenie.

Tento rok sa tím UNL rozhodol čítaniami podporiť banskobystrické vydavateľstvo Literárna bašta a vydavateľstvo Inaque, ktoré vedie Aňa Ostrihoňová. Každý deň bude šanca vyhrať zaujímavé knižné novinky a výhercovia môžu jednu z kníh darovať, pretože im pošleme rovno dve. Také malé knižné Pošli ďalej. Umožnili nám to naši partneri z Martinusu, Literárnej bašty a Inaque, za čom im patrí naše poďakovanie.

UNL online 2020 – Číta Paulína Fialková:

O UNL všeobecne

Naša aktivita reaguje na neprítomnosť viditeľnejšej angažovanosti vzdelávacích inštitúcií, ale aj študentov a študentiek na kultúrnom živote mesta. Inšpirovali sme sa myšlienkou medzinárodného podujatia European Literature Nights s cieľom priblížiť súčasnú literatúru verejnosti inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií.

Šírením kultúry a umenia chceme aj v budúcnosti prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt, zvyšovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k umeniu, k tvorbe spisovateľov/umelcov a špecificky k čítaniu. Účasťou širokej verejnosti chceme odstraňovať bariéry a viesť spoločnosť k bezpredsudkovému vzájomnému vnímaniu a porozumeniu. Študentská participácia môže byť tiež ukážkou posilňovania občianskej zodpovednosti, motivácie k iniciatíve a aktivite a odmietania pasívneho príjmu vzdelania, kultúry a služby. Zároveň je príprava Univerzitnej noci literatúry študentmi a študentkami (pod odborným dohľadom vyučujúcich) príležitosťou na získanie praktickej skúsenosti v oblasti projektovania, komunikácie, rozvoja medziľudských vzťahov či aktívnym prepojením teórie zo školy s praxou.

Viac informácií o projekte UNL nájdete na stránke ff.umb.sk.