Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú v 40. a 41. týždni opravy v železničnom úseku Zvolen – Banská Bystrica. Pre cestujúcich je v čase výluky zabezpečená náhradná autobusová doprava.

železničná stanica Banská Bystrica - webVýlukové práce budú realizované v dňoch 4. – 6. októbra  a 10. – 12. októbra v čase od 8:15 do 18:10 hod. Okrem opravy koľajového lôžka bude súčasťou prác aj oprava troch priecestí: v km 6,705 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1138, ktoré sa nachádza medzi ŽST Sliač-kúpele a Vlkanová, priecestie v km 12,961 s JIČ SP 1144  a v km 15,970 s JIČ SP 1147 medzi ŽST Vlkanová – Radvaň.

Medzi ŽST Radvaň a Banská Bystrica nastane výrub prebytočného porastu.

Riešenie dopravy v čase opráv priecestí

– Priecestie v km 6,705 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1138, ktoré sa nachádza medzi ŽST Sliač-kúpele a Vlkanová, bude bez obchádzkovej trasy, vedľa bude zriadené náhradné priecestie.

– Priecestie v km 12,961 s JIČ SP 1144 vo Vlkanovej bude úplne uzatvorené. Doprava bude vedená do časti Peťová, presmerovaná po ul. Peťovská, Vlkanovská, Továrenská, Matuškova a po ceste č. III/2413.

– Priecestie v km 15,970 s JIČ SP 1147 medzi ŽST Vlkanová – Radvaň, v Iliaši bude úplne uzatvorené. Počas opráv bude doprava do Iliaša presmerovaná po ulici Iliašska cesta.

Predstaničný priestor uzavrú pre výstavbu autobusovej stanice

ŽSR upozorňujú všetkých vodičov, cestujúcich a návštevníkov železničnej stanice v Banskej Bystrici, že v čase výluky, ale aj po jej skončení, bude predstaničný priestor pre osobné autá uzavretý. Nebude možné sa v tomto priestore pohybovať autami, ani na ňom parkovať! Na dodržiavanie zákazu, ktorý je platný od 1. októbra 2016, bude dohliadať polícia SR.

Vzhľadom na to, že v blízkosti pozemkov ŽSR je realizovaná rozsiahla výstavba novej autobusovej stanice s obchodným centrom, je nevyhnutné priestor pred ŽST Banská Bystrica uzavrieť až do dokončenia výstavby, najmenej do marca 2017.

ŽSR prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.