Vo štvrtok 6. apríla sa v Banskej Bystrici uskutoční workshop na tému Zeleň v Banskej Bystrici – ako ďalej.

Workshop organizuje nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania v rámci projektu Participatívne plánovanie verejných priestorov, ktorý získal finančnú podporu zo strany Mesta Banská Bystrica.

„Na workshope chceme v neformálnom prostredí diskutovať o trendoch a súčasnej situácii v oblasti verejnej zelene v Banskej Bystrici a navrhnúť priestory pre participatívne plánovanie,“ uvádza riaditeľ neziskovej organizácie Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania Peter Rusnák.

Michal Valent predstaví na workshope Generel zelene mesta Banská Bystrica a tématiku mestskej zelene z pohľadu mestskej inštitúcie ZAaRES. Ľuboš Vrbický sa vo svojej prednáške bude venovať téme Zeleň v meste z aspektu klimatických zmien a taktiež predstaví trendy pri tvorbe mestskej zelene. Následne Magdaléna Bernátová odprezentuje, čo to znamená participácia pri tvorbe zelene a zo spoločnej diskusie účastníkov workshopu vzídu návrhy na participatívne plánovanie pre mesto Banská Bystrica.

„Na workshop pozývame odborníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici v oblasti riadenia a spravovania verejnej zelene, územného plánovania, participatívneho plánovania, organizátorov komunitného života, vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a pracovníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí sa zaoberajú touto témou,“ dodáva Peter Rusnák.

Workshop Zeleň v Banskej Bystrici – ako ďalej sa uskutoční vo štvrtok 6. apríla o 17. hod. v priestoroch Sport baru na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.