Vo viac než dvoch desiatkach obcí okresov Banská Bystrica a Brezno už boli ku záveru júna vodári nútení vyhlásiť obmedzenie používania vody z verejného vodovodu. Dôvodom sú vyschýnajúce zdroje vody.

Pre pretrvávajúce vysoké teploty a dlhodobo chýbajúce výdatnejšie zrážky, dosiahlo sucho v regióne, podľa projektu Intersucho, už stupeň S5 predstavujúci extrémne sucho. Pôda v regióne je extrémne presušená nielen v povrchovej vrstve do 40 cm hĺbky, ale aj v hlbšej vrstve až do 100 cm hĺbky. Dlhodobý deficit sa však čoraz výraznejšie prejavuje aj v hlbších pôdnych zdrojoch pitnej vody.

Aj stredné Slovensko zažíva v týchto dňoch teploty, aké aktuálne nedosahujú ani známe letoviská na európskej strane Stredomoria a možno ich porovnávať s aktuálnymi teplotami na severe Afriky. Región navyše dlhšie obchádzajú zrážkové pásma, a to sa už prejavuje aj v súvisiacich obmedzeniach pre širokú verejnosť.

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov aj v regióne pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tieto vodovody. Spoločnosť preto v zmysle zákona požiadala o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku. Toto sa zatiaľ týka vyše dvoch desiatok obcí v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Práve obce majú obmedzenie zabezpečiť. Porušenie nariadených obmedzení môže byť považované za priestupok.

Čoho sa obmedzenie týka:

  • zákaz polievania záhrad a trávnikov
  • zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene
  • zákaz polievania verejných priestranstiev
  • zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva
  • zákaz napúšťania bazénov

Obmedzenie platí k 30.6. v nasledujúcich obciach okresov Banská Bystrica a Brezno:

Medzibrod
Beňuš
Čierny Balog
Braväcovo
Badín
Hronsek
Vlkanová
Povrazník
Poniky
Oravce
Môlča
Ľubietová
Lučatín
Hrochoť
Dúbravica
Dolná Mičiná
Jasenie
Predajná
Nemecká
Pohorelá
Polomka
Závadka nad Hronom
Bacúch

Cieľom obmedzení je zaistiť čo najdlhšie plynulé dodávky pitnej vody z dotknutých zdrojov na základné životné potreby obyvateľov. Podľa aktuálnych predpovedí meteorológov môže prípadné zmiernenie sucha nastať až približne v polovici júla. Dovtedy sa, napriek občasným prehánkam či búrkam, môže situácia ďalej zhoršovať.