nemocnicaPripraviť na situáciu, ak by sa na Slovensku vyskytol prípad ochorenia na Ebolu, bolo hlavným cieľom pracovného koordinačného stretnutia riaditeľov všetkých zdravotníckych zariadení v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Stretnutie bolo prvým z celého radu podobných podujatí, ktoré budú postupne organizovať všetky z 36 RÚVZ na Slovensku.

„V  Slovenskej  republike  sú tri  pracoviská,  určené  pre  hospitalizáciu pacientov, napríklad pre ochorenia vyvolané vírusom Ebola. Jednou z nich je aj Infekčná  klinika FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí  sú povinné monitorovať svoj zdravotný stav minimálne 21 dní od príchodu na naše územie,  čo  predstavuje  maximálny  inkubačný  čas  ochorenia  vyvolaného  vírusom  Ebola,  čo  je  
od  dvooch  do  21  dní,“  konštatovala v rámci svojho vystúpenia Epidémia Eboly z pohľadu epidemiológa vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ, Mária Avdičová. Dodala, že cestovatelia, ktorí sa vrátia  z postihnutých oblastí, v prípade objavenia sa klinických príznakov ako telesná teplota  vyššia ako 38,6 °C a niektoré z nasledujúcich príznakov – bolesť hlavy, zvracanie, hnačky,  bolesti brucha, nevysvetliteľné krvácanie, musia zostať doma a telefonicky kontaktovať  svojho lekára primárneho kontaktu. Informujú ho o svojom klinickom stave a cestovateľskej  anamnéze.

Odborníci z oblasti epidemiológie považujú za veľmi dôležitú informovanosť obyvateľov Slovenskej republike o rizikách ochorenia vyvolaného vírusom Eboly. Tá bude zabezpečená prostredníctvom audiovizuálnych médií, webových stránok ÚVZ SR a RÚVZ v SR, printových médií, edukačných materiálov a informačných letákov. Podľa slov Avdičovej, zdravotnícki pracovníci pri podozrení z ochorenia na Ebolu postupujú podľa toho, kde sa postihnutá osoba nachádza. Do úvahy prichádzajú najmä 4 možnosti výskytu osoby podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu: ordinácia všeobecného lekára, oddelenie centrálneho príjmu a iné oddelenia v zdravotníckych zariadeniach, ostatné oddelenie zdravotníckeho zariadenia (mimo OOPP a infekčného oddelenia) a domácnosť. „Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa tieto pracoviská zodpovedne pripravili na túto situáciu,“  zhodli sa odborníci.

Zaoberali sa konkrétnymi povinnosťami lekárov prvého kontaktu, zdravotnej záchrannej služby, posádok sanitiek, príslušných zdravotníckych pracovníkov, dekontaminačnými a dezinfekčnými postupmi, povinnosťami pracovníkov centrálnych príjmov nemocníc aj personálu ostatných oddelení, ale aj postupmi, ako sa majú zachovať členovia rodiny pri podozrení ochorenia na Ebolu v domácnostiach.