Skutočnosť, že environmentalistika a ochrana životného prostredia je aktuálna téma, dokazuje aj 58 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do environmentálneho projektu Úsmev pre strom 2014/2015. Počet zapojených škôl sa oproti minulému ročníku takmer zdvojnásobil.

usmev pre stromMnohé školy si vážia životné prostredie, ktoré ich obklopuje, a aj preto sa učitelia so žiakmi zapájajú do rôznych aktivít, ktorými môžu prispieť k jeho ochrane. Jednou z takýchto aktivít je aj environmentálny projekt Úsmev pre strom.

Projekt je určený všetkým základným a stredným školám na Slovensku. Jeho cieľom je podnietiť žiakov, učiteľov a ich rodičov, aby svojou činnosťou prispeli k ochrane životného prostredia. Projekt moderným spôsobom, prostredníctvom edukačných plagátov či tematických súťaží na sociálnej sieti Facebook, vedie k uvedomeniu si dôležitosti ochrany prírody okolo nás. Interaktívnou formou, plnou zábavy, sa žiaci učia nevyhnutnosti recyklácie, vplyvu človeka na životné prostredie i jeho ochrane a korektnému správaniu sa v ňom. Súčasťou projektu je výtvarné spracovanie environmentálnej témy, výsadba stromov v areáloch škôl a zber papiera.

Počas minulého školského roku bolo do projektu Úsmev pre strom zapojených 33 škôl z rôznych kútov Slovenska. Školy vyzbierali 275 566 kg papiera, vysadili 552 stromčekov a nakreslili 570 obrázkov.

usmev pre strom2Výhercovia oboch súťažných kategórií (Zbieraj a recykluj, Vieš kresliť a máš nápad) boli odmenení výrobkami značky Harmony pre celú školu ale aj ďalšími vecnými cenami či exkurziami do Harmaneckej jaskyne a výrobného závodu usporiadateľa súťaže, ktorým je SHP Harmanec, ako aj edukačným materiálom od odborného garanta súťaže, Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Porota udelila aj tri špeciálne ceny. Medzi víťazmi bodovala aj banskobystrická Základná škola na Golianovej ulici – 2. miesto v kategórii Vieš kresliť a máš nápad.

Uzávierka prihlášok do súťaže bola 17. októbra minulého roku. Výsledky tohto ročníka súťaže Úsmev pre strom budú známe v júni 2015. Zbierať, recyklovať, kresliť a sadiť stromčeky však môžete aj v prípade, že ste sa do projektu nestihli prihlásiť. Odmenou vám bude dobrý pocit a vysmiate stromy. 

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť, združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje 8 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 120 mil. EUR. V štyroch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 100 tisíc ton papiera. SHP Group patrí k najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.