Chátrajúca budova niekdajšieho Prioru a neskôr obchodného domu Tesco na Námestí Ľudovíta Štúra má opäť dostať plnohodnotné využitie. Masívna stavba patrí medzi dlhodobých „strašiakov“ v meste.

S novým zámerom na budovu a pozemky, ktoré má už dlhšie vo vlastníctve tunajšia developerská skupina Profinex, prichádza neznáma bratislavská firma Clearance, s.r.o.

Firma predložila projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, ktorý sa týka kompletnej rekonštrukcie a dostavby existujúceho objektu „PRIOR“ tak, že vznikne polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti s prevahou obchodných prevádzok a kancelárskych priestorov. Na najvyššom podlaží sa počíta aj s obytnými priestormi.

Na zastavanej ploche cez 9-tisíc metrov štvorcových vznikne miestami až na piatich podlažiach celkom viac než 33-tisíc metrov štvorcových podlažnej plochy. Zaujímavosťou navrhovaného projektu je využitie strešnej zelene. Počíta sa tiež s novými chodníkmi a cestami či vedením cyklotrasy okolo objektu.

Samozrejmosťou je aj výstavba parkovacích domov v rámci komplexu budov. Celkom má vzniknúť cez 400 parkovacích miest.

Keďže projekt je ešte len v prvej fáze posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie, jeho realizácia je zatiaľ len vo výhľade a o možných termínoch výstavby zatiaľ projekty nehovoria.