Prechádzku lesom v rámci Lesníckych dní organizujú mestské lesy Banská Bystrica. Podujatie sa uskutoční v sobotu 7. mája v lokalite Breziny, pri obci Králiky.

prechádzka lesomZahájenie podujatia je naplánované krátko po 9-tej hodine. Trasa, ktorá je vedená po lesných cestách a linkách, je dlhá tri kilometre. Počas podujatia sú pripravené aj súťaže pre deti. Tie budú ocenené rôznymi sladkosťami. Súťažiť sa bude v poznávaní drevín, rastlín, ale aj zvierat. Chýbať nebude ani súťaž v streľbe zo vzduchovky.

Súčasťou podujatia sú tiež ukážky pestovania lesa na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania lesa podľa zásad hnutia ProSilva. Ukážky sa zamerajú na výchovu mladých lesných porastov, zmenu štruktúry lesných porastov a obnovnú ťažbu v terénoch, kde nebude chýbať použitie lesných lanoviek a kolesových traktorov. Ukážky v teréne začnú približne od 9.30 hod. Pre všetkých zúčastnených je nevyhnuté obliecť sa do každého počasia a do terénu. Na zhromaždisko podujatia bude možné dostať sa osobnými či terénnymi autami. Taktiež je tu aj možnosť príchodu z autobusovej stanice, a to v čase o 8.00 hod. Príchod autobusu do obce Kordíky je o 8.40 hod. Prístup z obce bude usmernený šípkami na križovatkách.

V čase od 12.00 do 13.00 hod, bude pre návštevníkov pripravené občerstvenie. Práve z dôvodu zabezpečenia občerstvenia, organizátor žiada o nahlásenie účasti. Účasť je možné nahlásiť prostredníctvom mailovej adresy e.apfel@lesybb.sk