Ak máte radi technické pamiatky Slovenska akéhokoľvek druhu, určite treba zvážiť gudrónové jamy, ktoré nie sú vôbec krásne ani voňavé, ale stoja za pohľad, pretože aj ony patria do nášho dedičstva, ktoré tu s nami bude ešte pár desaťročí. Nachádzajú sa medzi obcami Lopej a Predajná.

Gudrónové jamy_34Gudróny sú vedľajším produktom resp. odpadom, ktorý vzniká pri čistení, odstraňovaní nežiaducich prímesí a nečistôt z ropy. Bývalá fabrika Petrochema Dubová a.s. vyrábala napríklad káblové oleje, ktoré produkovala od roku 1954. Spomínaná skládka bola údajne plná už v roku 1974.

Tri gudrónové jamy vznikli v roku 1964 a teda existujú asi pol storočia, počas ktorého sa s nimi nič nespravilo. Dve ležia vedľa seba, vyvýšené na severnej strane od starej cesty medzi Predajnou a Lopejom. Asfaltová cesta je v horšom stave. Prvá jama je o rozlohe necelých jedenásťtisíc štvorcových metrov a obsahuje stotisíc kubíkov gudrónov, tá druhá obsahuje dvadsaťpäťtisíc kubíkov. Tretia jama sa nachádza priamo v areáli bývalej Petrochemy Dubová a obsahuje ďalších stotisíc kubíkov. Sú to ropné jamy s obsahom arzénu, síranov, amónnych iónov a viazanej, ale aj voľnej kyseliny sírovej. Hladina na prvý pohľad vyzerá nádherne, odráža okolité žiarivé farby krajšie ako zrkadlo. Ak si človek odmyslí neporiadok a zápach podobný tomu v autoservise, je na dokonalom, romantickom mieste, pretože skládky lemujú brezy, ktoré si tu rastú ako kdesi v národnom parku.

Gudrónové jamy_32Vrstva zrážkovej vody na povrchu masy je zanedbateľná, o to viac hrozí, že sa pri búrkach a dažďoch vyleje. Po silných dažďoch sa voda údajne aj odčerpáva, aby nepretiekla. Pôvodne bola jama zdanlivo prekrytá fóliou na kovovej konštrukcii vyloženej drevom. Podobne je zabezpečená druhá skládka v katastri obce. Do navezenej zeminy, ktorá tvorila poslednú vrstvu ochrany nasiali trávu. Takmer všetko, okrem kovovej konštrukcie (ktorú rozkradli) je dnes pod hladinou. Hovorí sa o prepadnutých približne sto kubíkoch dreva.

Dôležitým faktom je, že gudróny sa vyznačujú toxicitou, mutagenitou (t.j. schopnosť vyvolať genetickú mutáciu), teratogenitou (t.j. schopnosť vyvolať vrodenú vývojovú úchylku vyvíjajúceho sa plodu) a karcinogenitou. Napriek tomu, že živá duša by z jamy určite živá nevyšla, jamy nie sú nijak zabezpečené. Ochranný plot naokolo je zvalený na zemi, niekde úplne chýba. Jamy sa zaraďujú do IV.triedy nebezpečných odpadov. Žiaľ, spomínané gudrónové jamy pri Predajnej sú len kvapkou v mori. Na Slovensku je ešte jedna skládka gudrónov po bývalom Apolle (dnes Slovnaft) v lokalite nazývanej Srdce, blízko Devínskej Novej Vsi. Tieto jamy patria medzi 1200 najnebezpečnejších environmentálnych objektov na Slovensku.

GPS súradnice:
48°49’15.01″N
19°28’43.23″E