Najbližšiu sobotu sa na Strednej odbornej škole pod Banošom uskutoční regionálne ukončenie poľnohospodárskej sezóny v našom kraji Tradičná chuť jesene – Zatváranie Banoša.

Bohatý program láka najmä na farmárske produkty, tradičné remeslá a jedlá, ako sú napríklad jedlá z tekvice, ale aj na ukážky z práce včelárov a výroby ich produktov.

Najmenší návštevníci podujatia budú môcť vyskúšať detskú školu varenia, tí viac prírodne založení sa môžu tešiť na ukážky vrúbľovania stromčekov. Podujatie ponúka každoročne aj bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou tento rok budú farmársky trh, ukážky sokoliarstva, jazdenie na koňoch, či viacero ľudových hudieb.

Na podujatie je možné využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu zo zastávok ZVT, Podháj – SZU, Sládkovičova, Poľná rázcestie, Moskovská, Kyjevské námestie, Okružná, Úsvit, Vajanského nábrežie, Strieborné námestie, Severná, Na Karlove a Ďumbierska. Vstupné na podujatie je jedno Euro.

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla v roku 2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Hlavným poslaním Združenej strednej školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. Jej absolventi sú podnikateľmi na vidieku, ktorí vedia spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovania služieb pre rozvoj vidieka.