AkSen – aktívny senior, o.z., regionálna pobočka Banská Bystrica, v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS) a Centrom voľného času (CVČ) Havranské pripravili pre seniorov – ale nielen pre nich, nultý ročník podujatia s názvom Športiáda. Uskutoční sa v utorok 17. júna v priestoroch CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici.

sportiada 2014Športiáda je jedinečný projekt, kde každý chce byť najlepší, nerozmýšľa nad tým, čo ho bolí, kde ho bolí a čo bude zajtra. Telo dostáva čo potrebuje, kosti sa rozhýbu, svaly sa prekrvia, myseľ navodí pozitívny prístup ku každodenným povinnostiam. A ľudia načas zabudnú, že sú starí, chorí a niekedy i zabudnutí a zbytoční. Nikto nechce zostať ležať na posteli a byť odkázaný na pomoc iných.

Prvý ročník Športiády AkSen o.z. sa uskutočnil minulý rok v Piešťanoch. Súťažilo sa v rôznych kategóriách prispôsobených na pohybové možnosti starších ľudí. Tí najlepší si domov odniesli krásne poháre – odmeny pre víťazov. Jedným zo súťažných družstiev boli klienti z Alzheimerovho centra, ktorí sa veľmi tešili a boli veľmi aktívni a úspešní v súťažiach. Alzheimerova choroba je jednou z najsilnejších hrozieb ochorenia ľudí vo vyššom veku. Aktívnym žitím vo všetkých rokoch svojho života, pozitívnym myslením a aj športovými aktivitami sa dá predísť vzniku Alzheimera. Preto tohtoročná Športiáda bude podporená akciou na prevenciu vzniku Alzheimerovej choroby.

Seniori žijúci v Banskej Bystrici sa minimálne zapájajú do športových aktivít, či už z nedostatku príležitostí, nedostatku priestorov vhodných na aktívne športovanie seniorov, z dôvodu chýbajúcej motivácie mladšími generáciami a často aj hanblivosťou a chýbajúcimi skúsenosťami v športových aktivitách. Športiáda je šancou dať seniorom možnosť stráviť príjemný čas športovými aktivitami medzi svojimi rovesníkmi, ako aj s mladšou generáciou. Podujatie je určené pre všetkých banskobystrických seniorov nad 55 rokov. No zúčastnia sa jej aj mladí ľudia, ktorí na príprave a organizovaní Športiády spolupracujú. Budú sa seniorom venovať v športoch, v ktorých nemajú prax. Priblížia im jednotlivé súťažné disciplíny tréningom pred samotnou súťažou, čím seniorov budú viac motivovať zapojiť sa.

Súťažiť budú trojčlenné družstvá aj jednotlivci. Družstvá si zmerajú sily v kolkoch a petanque. Nebude chýbať ani športový test o Banskej Bystrici, lúštenie sudoku a osemsmeroviek. Jednotlivci budú súťažiť napríklad v hode šípkami na terč, streľbe na basketbalový kôš či florbalovú bránku.

Víťazné družstvo  a víťazní jednotlivci sa zúčastnia na  celoslovenskej Športiáde v Piešťanoch v septembri 2014.

Záujemcovia o účasť na banskobystrickej Športiáde sa môžu prihlásiť ešte do 10. júna e-mailom na: bbystrica@aksen.sk alebo osobne 11. júna (14. – 15. h.) v Knižnici MK, Okružná 2, Banská Bystrica.