Meranie vnútroočného tlaku, „Beh v tme“ aj prednáška pre študentov sú aktivity v rámci Svetového týždňa glaukómu, do ktorých sa môže zapojiť každý a urobiť tak niečo pre svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

„V pondelok 12. marca všetkým záujemcom v obchodnom centre Europa zmeriame od 9.00 – 16.00  h bezplatne vnútroočný tlak,“ oboznamuje Mária Praženicová, primárka II. Očnej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

V stredu 14. marca 2018 sa uskutoční prednáška o zelenom zákale pre študentov Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa  v Banskej Bystrici. „Naše aktivity vyvrcholia v ten istý deň „Behom v tme“, ktorého sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia od 15. hodiny na štadióne na Štiavničkách. Cieľom behu  je poukázať na pomyselné prekážky, s ktorými sa pacienti v pokročilom štádiu glaukómu stretávajú v bežnom živote,“ dopĺňa primárka.  Dĺžka behu je na dobrovoľná s možnosťou bežať za sťažených vizuálnych podmienok.

Zrak je zmyslom, prostredníctvom ktorého získava človek zhruba 90 % informácií z okolitého sveta. Nie nadarmo sa hovorí: „Chrániť ako oko v hlave.“

Glaukóm môže viesť až k slepote

Glaukóm je skupina ochorení oka, ktoré sú spojené s poškodením zrakového nervu, zhoršeným periférnym videním a pri jeho neskorom  zistení, neskorej alebo nedostatočnej liečbe môže viesť k slepote. Výskyt glaukómu v našej populácii  dospelých  nad 40 rokov predstavuje približne 2 %. Vyskytuje sa však už aj u novorodencov a detí .

Väčšinou sa jedná o pomaly postupujúce ochorenie bez výraznejších príznakov a u väčšiny pacientov je spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý pacient  vôbec nemusí  vnímať. Niekedy sa môžu vyskytnúť nenápadné nešpecifické príznaky ako mierne  bolesti hlavy, pobolievanie očí,  bolesť „za  očami“, únava očí, ktoré  pre pacienta  nie sú alarmujúce a môže ich pripisovať únave, nadmernej  pracovnej  záťaži, nedostatku spánku a podobne. Existuje však  aj akútna forma glaukómu, ktorá privedie  pacienta k lekárovi  s bolesťou hlavy, bolesťou očí, začervenaním jedného alebo oboch očí a poklesom  videnia.

Rizikové faktory pre vznik glaukómu sú vek nad 40 rokov, výskyt glaukómu v rodine, krátkozrakosť nad  – 4 dioptrie, ďalekozrakosť, ochorenie ciev, migréna, poranenie oka, časté zápaly očí. Nie každý  pacient, u ktorého  bol nameraný  zvýšený vnútroočný  tlak, musí mať  glaukóm. Glaukóm je ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť úplne, avšak pomocou liečby sa spomalí progresia ochorenia. Jedinou stratégiou ako predísť následkom, ktoré zelený zákal spôsobuje je včasná prevencia, pravidelné  návštevy  očného lekára , včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba.