Spomienkový večer venovaný osobnosti maliara Dominika Skuteckého usporiada vo štvrtok o 17.00 h Stredoslovenská galéria pri príležitosti 90. výročia úmrtia umelca v jeho pôvodnej rodinnej vile v centre mesta Banská Bystrica. Od roku 1994 je vo vile sprístupnená Stála expozícia maliarovho diela a zároveň sa tu formuje špecifický kultúrny priestor otvárajúci sa širšej verejnosti.

Cieľom tohto podujatia je dôstojné pripomenutie si pamiatky významnej umeleckej osobnosti mesta Banská Bystrica a predstavenie novších bádaní v širších súvislostiach o Skuteckého životných osudoch a výtvarnom diele. Napriek sľubnej kariére a dosiahnutým úspechom v Benátkach a vo Viedni, sa v zrelom veku rozhodol usadiť sa v pokojnejšom prostredí Banskej Bystrice. Výraznejšie tak prispel k vývinu výtvarného umenia neskorého 19. storočia a obdobia  formujúceho sa umenia 20. storočia na Slovensku. Napriek množstvu známych skutočností a pozostalosti zo života a tvorby umelca zostávajú dosiaľ otvorené mnohé nezodpovedané otázky, ktoré v nepreskúmaných súvislostiach a z nových hľadísk môžu prispieť k objasneniu znalostí nielen o Skuteckého pôsobení ale aj o výtvarnom umení a kultúrno-historickom kontexte miestneho prostredia.

Program večera je zostavený z tematických príspevkov umelecko-historických a kultúrno-spoločenských štúdií Kláry Kubičkovej, Evy Furdikovej, Kataríny Baraníkovej a Jozefa Ďuriančika. Podujatie bude moderovať Egon Tomajko zo Slovenského rozhlasu a program spríjemní komorná hudba.

Pri tejto príležitosti je v priestoroch stálej expozície umelca sprístupnená dočasná výstava  Kresba figúry ako prostriedok štúdia v diele Dominika Skuteckého, prezentujúca autorovu menej známu tvorbu kresby. Predstavujú sa tu ojedinele zachované kresbové diela zo zbierok slovenských galérií (SSG, SNG, GMB) a Stredoslovenského múzea.