Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v spolupráci s košickou Tabačkou a pražskými organizáciami Studio Citadela a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání rozbieha projekt mládežníckej demokracie s názvom Týka sa nás to / Týká se nás to.

tyka_lletak_a5_cmykProjekt získal podporu v rámci programu Mládež v akcii a budú do neho zapojené 4 skupiny mladých ľudí z Čiech a Slovenska. Každá zo skupín si vyberie viaceré témy na lokálnej úrovni, ktoré zmapuje a následne spracuje pod lektorským vedením v rámci kreatívnych workshopov (hip-hop, street art, graffiti, slam poetry).

Cieľom projektu je ponúknuť mladým ľuďom, ktorých zaujíma umenie, možnosť angažovať sa za zmeny vo svojom okolí. Aktivity projektu budú prebiehať v spolupráci so zástupcami miestnej samosprávy, profesionálnymi umelcami a odborníkmi na danú tému. Medzi kľúčové aktivity budú patriť verejné diskusie, medzinárodné stretnutia mládeže, prezentácie výstupov z workshopov či záverečný putovný festival v Košiciach, Banskej Bystrici a Prahe počas júna 2014.

Kultúrne centrum Záhrada vyhlasuje výzvu pre mladých ľudí vo veku 15-25 rokov z banskobystrického regiónu, ktorí majú pocit, že sa ich tento projekt týka a radi by sa do neho zapojili. Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na facebooku a webstránkach zapojených organizácií. Stačí vyplniť formulár a pozveme vás na prvé stretnutie začiatkom mája.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formulára…