V Banskej Bystrici sa začínajú prípravy ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu. Jeho prvé diskusné fórum sa uskutoční 8. marca v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP.

Súčasťou stretnutia bude prezentácia víťazných projektov z roku 2021, ktoré sa realizovali vlani, nastavenie tém a výšky dotácie pre súčasný rok, ako aj voľba novej koordinačnej rady.

Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta od roku 2014, kedy sa uskutočnil jeho nultý ročník. Ide o nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov obyvateľov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.

Cieľom je skvalitniť život verejnosti a vytvoriť podmienky, ktoré zodpovedajú jej potrebám v rôznych oblastiach:

  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá,
  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,
  • Kultúra a kreatívny priemysel,
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.

Jedná sa o demokratické, otvorené a spoločné využívanie financií z rozpočtu pre zlepšenie mesta i komunity. O tom, akým smerom sa bude bude uberať aktuálny ročník, sa bude diskutovať v druhú marcovú stredu o 17.00 h. „Veríme, že vďaka aktívnym obyvateľom sa opäť podaria zrealizovať ďalšie kvalitné projekty v prospech nášho mesta,“ uviedla hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.