V nedeľu začalo štvortýždňové obdobie Adventu, počas ktorého sa kresťania pripravujú na oslavy vianočných sviatkov. Zároveň je tento čas považovaný za začiatok nového liturgického roka.

Advent sa pravidelne začína v čase medzi 27. novembrom až 3. decembrom – tento rok začal 30. novembra, a trvať bude až do konca Štedrého večera, resp. do prvých vešpier na sviatok Narodenia Pána.

Adventny veniec | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Toto obdobie je pre väčšinu kresťanov začiatkom štvortýždňovej prípravy pred oslavou Vianoc. V katolíckej ako aj evanjelickej cirkvi sa však práve Advent považuje tiež za začiatok nového liturgického roka. V kostoloch sa rovnako ako po minulé roky, konala pravidelná zbierka určená na charitatívnu činnosť.

Symbolom tohto času sú adventné vence so štyrmi sviečkami, pričom ich svieti vždy toľko, koľko adventných nedieľ už prešlo (vrátane tej aktuálnej).

Začiatok tohto obdobia je rovnako pravidelne sprevádzaný v katolíckej cirkvi Pastierskym listom biskupov Slovenska, ktorý sa zvykne čítať v kostoloch namiesto kázne. V tom aktuálnom biskupi katolíckej cirkvi poukazujú na riziká, ktoré ohrozujú slovenské rodiny napríklad v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi mzdami a chudobou. Celý Pastiersky list si môžete prečítať tu.

Advent možno chápať aj ako obdobie kajania sa. Ide však o to duchovné a pôst sa tu nevyskytuje. Iné to však je v Pravoslávnej cirkvi, kde práve dnešným dňom začína šesťtýždňový pôst. Ten má pripraviť na 7. január, ktorý je v tejto cirkvi časom slávenie Narodenia Isusa Christosa. Advent sa dnes začína aj v Reformovanej kresťanskej cirkvi a niektorých ďalších cirkvách. Aj tu sa veriaci sústreďujú na vyzdvihovanie duchovných hodnôt a pomoc starým, chudobným, či bezvládnym ľuďom. V neposlednom rade, Gréckokatolícka cirkev svoju prípravu na slávenie sviatku Narodenia Pána započala už 15. novembra. Tu toto obdobie trvá 40 dní a končí 24. decembra. Toto obdobie tiež označujú ako začiatok filipovky, teda štyridsať denného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Tip: Adventné obdobie budú aj tento rok v B. Bystrici sprevádzať vianočné trhy