Quantcast

V týchto dňoch zavítal do slovenských škôl jedinečný environmentálny projekt Tatranskí rytieri, ktorého cieľom je výchova a vzdelávanie najmladšej generácie k ochrane prírody.

1256Okrem edukačnej hodnoty projekt povzbudzuje k prijatiu reálnych akčných krokov pre zachovanie čistého životného prostredia. Stať sa hrdinom, ba priam „rytierom“, vo vzťahu k prírode môžu všetci žiaci a žiačky základných a stredných škôl už počas tohto školského roka. Do súťaže Tatranskí rytieri sa školy môžu prihlásiť do stredy 30. novembra 2016 pomocou elektronickej prihlášky na stránke tatrytieri.sk. Všetky prihlásené školy následne dostanú edukačné materiály spojené s aktivitami projektu.

Pod dohľadom pedagógov sa žiacky a žiačky stretnú s dvoma environmentálnymi úlohami. Prvá sa nesie v duchu hesla Príroda nám, my prírode a môže byť stvárnená prostredníctvom umeleckého výtvoru, audiovizuálneho diela alebo realizačného projektu. Každý spôsob stvárnenia bude osobitne ocenený. Spomínaný realizačný projekt je zvlášť zaujímavý tým, že ten najlepší uskutočniteľný projekt bude skutočne zrealizovaný. Žiaci sa tak presvedčia o tom, že ich práca nebude zbytočná, ale prospeje škole, obci či prírode v ich okolí.

1260Druhou povinnou aktivitou je účasť na Eko hliadke, v ktorej si účastníci môžu vlastným pričinením skrášliť životné prostredie. Triedy môžu pomôcť svojmu bezprostrednému okoliu, alebo sa zapojiť do väčších prospešných aktivít v prírode, ako je napríklad tatranská akcia zameraná na čistenie prírody Zelený Chopok.

„V našich predošlých projektoch sa deti samy prejavili ako malí „veľkí“ hrdinovia, keď neplnili iba úlohy školskej tvorby, ale aktívne sa vybrali do prírody, čistili okolie školy, miestne parky, odvážnejší so sprievodom dospelých dokonca navštívili čierne skládky. Rozhodli sme sa preto aktivizovať deti ešte viac a podporiť tak ich aktivitu priamo v prírode,“ hovorí koordinátorka projektu Kristína Benková.

Súťaž Tatranskí rytieri sa končí vo štvrtok 1. júna 2017. V priebehu júna čaká školákov veľké finále spojené s odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční v našich krásnych Tatrách.

1258V prvom ročníku projektu sa žiaci a žiačky naučia vnímať, aké dôležité je vážiť si prírodu a chrániť to, čo v nej ešte máme zachované a spoznajú tiež význam zachovania biodiverzity. Všetky nosné témy projektu sú zahrnuté v edukačných materiáloch, ktoré školy dostanú po registrácii do súťaže. Sociálne siete projektu tiež prispejú k motivácii formou edukačných článkov a noviniek z oblasti ekológie, ako aj mesačnými súťažami o skipasy a ďalšie zaujímavé ceny.

Projekt odborne zastrešuje  Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zároveň jeho garantom. Organizačne je projekt riadený agentúrou Essence communications, ktorá dlhodobo realizuje projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie ako aj verejnosti k ochrane prírody a zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie.