Centrálny vianočný strom na Námestí SNP je pre Banskobystričanov symbolom, na ktorý chcú byť hrdí a má dôstojne reprezentovať mesto. Aj preto je vždy cieľom pozorných pohľadov obyvateľov. Raz je väčší, raz menší, raz širší, raz užší a občas má pár vylomených konárov. Žiaľ pri zlomených konároch to nekončí.

Mestská organizácia ZAaRES už druhý rok po sebe nezvládla spílenie a následný prevoz vytypovaného vianočného stromu a došlo k jeho znehodnoteniu. Minulý rok takto  neslávne dopadol strom, ktorý spílili na Šturci pri Hornom Harmanci. Došlo k jeho zlomeniu a napokon museli hľadať alternatívu. Tou sa stal strom z Moskovskej ulice. Podobný príbeh žiaľ sprevádzal tento úkon aj v tomto roku.

Nepoučiteľní?

Po centrálny vianočný strom sa tentokrát vybrali pracovníci ZAaRES-u dokonca ešte ďalej – do Ľubietovej. Súmerný 14-metrov vysoký smrek obyčajný z dvora jedného z tamojších domov, sa však po spílení svojej cesty na Námestie SNP nedočkal. Ani tentokrát teda prvá predpokladaná možnosť nevyšla a ZAaRES opäť pristúpil k náhradnému riešeniu, ktoré našli pri Harmanci. Po pondelňajšom osadení náhradného stromu na Námestí SNP však zostali pohľady pozorných Banskobystričanov rozpačité.

Symbol Vianoc v podobe vianočného stromu síce nemusí ašpirovať do súťaží krásy, otázniky však vyvoláva najmä odbornosť prístupu pracovníkov mestskej organizácie. Estetickému pohľadu na strom totiž opäť vadia najmä vylomené a chýbajúce vetvy a poškodenia, ktoré nastávajú najmä pri prevoze stromu.

Mesto vyvodí zodpovednosť a strom na námestí vymenia

Aj preto sme sa na vedenie mesta obrátili s otázkami ohľadom profesionality práce ZAaRES-u a ďalších krokov samosprávy.

„Pri preprave a manipulácii, žiaľ, došlo k poškodeniu. Zodpovednosť bude vyvodená. Samozrejme, vedenie ZAaRES-u bolo upozornené na to, aby prijali opatrenia, ktoré zamedzia takýmto nehodám so stromčekmi,“ reagovala pre portál BBonline.sk hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Mesto však, po prvých reakciách verejnosti na umiestnený náhradný strom, zájde tento rok ešte ďalej. Pokúsi sa totiž umiestniť vhodný strom aj na tretí pokus.

„Nakoľko sme krajské mesto, rozhodli sme sa, že na námestie umiestnime nový stromček. Súčasný smrek bude opílený a premiestnený do inej mestskej časti, kde je vhodné použitie nižšieho stromčeka,“ doplnila Mojžišová.

Už v piatok pritom majú na Námestí SNP začať svojou prvou časťou vianočné trhy. Otvoria sa totiž prvé stánky s občerstvením. Tie potom od Mikuláša, 6. decembra doplnia aj remeselné trhy a ďalšie stánky predajcov.

Mestá využívajú aj umelé a kovové konštrukcie

Aj keď samospráva, respektíve ZAaRES, pre účely centrálnych vianočných stromov pre Námestie SNP či centrá sídlisk vyberá spravidla stromy dlhšie vytipované na spílenie, ponúka sa i šetrnejšia alternatíva. Najmä v zahraničí samosprávy pristupujú ku trvácnejším a bezpečnejším riešeniam. Práve z pohľadu viacročnej využiteľnosti a jednoduchšej logistiky sú pritom umelé či kovové stromčeky považované dokonca za ekologickejšie a z dlhodobého hľadiska i ekonomickejšie.

Vo veľkých svetových metropolách je to už štandardom, avšak v podmienkach strednej Európy, s ohľadom na tradície i prírodné zdroje, sa zatiaľ takéto riešenie využíva sporadickejšie. Viac rokov majú umelý strom na námestí napríklad v Humennom a rovnako dlhšie má umelý strom už aj česká Ostrava. Všade, kde ku takémuto kroku pristúpia, to však vyvoláva verejnú diskusiu zástancov i odporcov.

Zdá sa však, že Banská Bystrica sa zatiaľ touto cestou nevydá. „Mesto neuvažuje o umelej alternatíve, nakoľko pri tejto príležitosti vždy využívame stromy, ktoré sú určené na výrub, no ešte môžu spríjemniť atmosféru počas sviatkov,“ reagovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.